HOME  |  Inwoners  |  Verkiezingen  |  Publicatie ter inzagelegging proces-verbaal P 22-2

Publicatie ter inzagelegging proces-verbaal P 22-2

De burgemeester van Aalten maakt ingevolge artikel P 23, lid 2, van de Kieswet bekend, dat het proces-verbaal waarin de uitkomst van de stemming en de uitslag van de verkiezing van de leden van de gemeenteraad, gehouden op 16 maart 2022 is vastgesteld, op het gemeentekantoor, Hofstraat 8, Aalten een ieder ter inzage is gelegd.

Aalten, 21-03-2022

De burgemeester,

A.B. Stapelkamp

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie