HOME  |  Inwoners  |  Verkiezingen  |  Uitslag per stembureau: procesverbalen N-10-1

Uitslag per stembureau: procesverbalen N-10-1

Definitieve uitslag

De stembureau-uitslagen worden opgeteld. Dit gebeurt op basis van de processen-verbaal (model N-10-1) van de stembureaus. De uitslagen worden opgeteld met behulp van een rekenhulpmiddel (OSV2020-U), op partijniveau en op kandidaatsniveau. Het resultaat van deze optelling is  vastgelegd in een proces-verbaal (model N-11). Deze stukken zijn hieronder gepubliceerd, maar liggen ook ter inzage op het gemeentekantoor bij het team burgerzaken.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie