HOME  |  Inwoners  |  Verkiezingen  |  Zitting centraal stembureau bekendmaking uitslag verkiezing

Zitting centraal stembureau bekendmaking uitslag verkiezing

Verkiezing Gemeenteraad 2022

ZITTING CENTRAAL STEMBUREAU BEKENDMAKING UITSLAG VERKIEZING
 

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 16 maart 2022 gehouden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Aalten maakt bekend, dat op maandag 21 maart 2022 om 10:00, een openbare zitting van het centraal stembureau plaatsvindt, waarin de uitslag van de verkiezing wordt bekendgemaakt.

Plaats:           Aalten

Datum:           maandag 7 maart 2022

De voorzitter voornoemd,

A.B. Stapelkamp

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie