HOME  |  Inwoners  |  Woningbouwplanning

Woningbouwplanning

Woningbouwplanning

Jaarlijks wordt de woningbouwplanning geactualiseerd, ook in 2020. De geactualiseerde planning treft u onderaan deze pagina aan.

In 2017 is op basis van regionale afspraken de woningbouwplanning fors aangepast. Met behulp van een stoplichtmodel is het aantal potentiële woningbouwlocaties flink teruggebracht. Op 23 mei 2017 heeft de raad besloten met welke plannen we wel en met welke we niet verder willen gaan. Op 18 september 2018 is het bestemmingsplan ‘Parapluplan gemeente Aalten’ vastgesteld door de raad, waarmee daadwerkelijk bouwplannen zijn geschrapt. Dit is verwerkt in de geactualiseerde planning 2020.

De vastgestelde nota Woningbouwplanning Aalten 2017 en overige relevante stukken zijn hieronder in te zien. Heeft u belangstelling voor alle stukken die aan de besluitvorming ten grondslag hebben gelegen? Bekijk dan de agenda van de raadsvergadering van 23 mei 2017. Bij de agenda van de raadsvergadering van 18 september 2018  kunt u de stukken vinden die betrekking hebben op het bestemmingsplan ‘Parapluplan gemeente Aalten’.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie