HOME  |  Inwoners  |  Woningbouwstrategie

Woningbouwstrategie

De woningbouwstrategie van de gemeente Aalten voor de periode 2021 – 2031 is op 30 november 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Het biedt inzicht in de woningbouwopgave voor de komende jaren en concrete handvatten.

Flexibel inspelen op de woningvraag is een van de vijf programma's uit de vastgestelde woonvisie voor de gemeente Aalten 2021-2026. De strategie geeft een uitwerking hiervan en biedt een kader waarbinnen de gemeente Aalten invulling wil geven aan de woningbouwopgave voor de komende jaren.

De strategie is zo opgezet dat we flexibel kunnen inspelen op de woningvraag. Het is dus mogelijk om af te schalen of juist op te schalen. De opgave van het aantal toe te voegen woningen is slechts een indicatie op basis van de nu bekende informatie. Een onverwachts ontwikkeling (zoals corona) kan zorgen voor een verandering in woningbehoefte.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie