HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Afval, huishoudelijk afval

Afval, huishoudelijk afval

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

In de gemeente Aalten zamelt ROVA huishoudelijk afval in.

Op de afvalkalender en op de ROVA-app staat wanneer de verschillende afvalsoorten bij u worden ingezameld. Voor restafval staat er in iedere buurt een ondergrondse container. Bewoners in het buitengebied kunnen eens in de 4 weken restafval aanbieden met behulp van de grijze container.

Door afval te scheiden kunt u het milieu sparen. Dus u stopt bijvoorbeeld uw groente-, fruit-, en tuinafval (gft) niet in de zak met restafval of (voor bewoners in het buitengebied) de grijze container. Verder zijn er in uw buurt afvalcontainers voor glas en textiel (en schoenen). Bij diverse supermarkten staan ook containers voor het inzamelen van frituurvet.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Als bewoners van de kernen Aalten, Dinxperlo, Bredevoort en De Heurne kunt u uw restafval naar een ondergrondse container brengen. Met de ROVA-pas opent u de klep van de ondergrondse container, zodat u uw vuilniszak met restafval kunt storten. U betaalt voor iedere vuilniszak die u in de ondergrondse container stort.

Voor papier, pmd en gft hebben de meeste huishoudens een minicontainer. Die containers worden alleen geleegd als u die op de juiste wijze op de aangewezen opstelplaats aanbiedt. Anders laat ROVA het afval staan.

Afvalcontainers zijn eigendom van ROVA. Afvalcontainers worden in bruikleen gegeven. Beschadiging of verdwijning is voor uw rekening, behalve als u kunt aantonen dat het buiten uw schuld is gebeurd.

De afvalcontainers horen bij de woning. Laat ze leeg en schoon achter als u verhuist.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Standaard horen bij een woning:

 • een ROVA-pas om de ondergrondse wijkcontainer voor restafval mee te openen;
 • een groene container of een container met een groene deksel (voor groente-, fruit- en tuinafval; gft);
 • een container met een oranje deksel (voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons; pmd);
 • een blauwe container (voor oud papier en karton) en
 • een blauwe box (voor klein chemisch afval; kca).

Bewoners in het buitengebied hebben daarnaast ook een grijze container voor restafval.

Bent u een nieuwe bewoner en mist u of meer containers? Neem dan contact op met de gemeente (0543) 49 33 33, stuur een e-mail naar: Aalten-POB-Gemeente of vul het contactformulier in op de website van de gemeente.

Bent u de nieuwe bewoner van een nieuwe woning en staan er nog geen containers bij de woning? Nadat u zich bij de gemeente hebt ingeschreven worden de containers bij de woning afgeleverd.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

 • Gebruik de ondergrondse containers alleen tussen 07.00 en 22.00 uur.
 • Bied containers met gesloten deksel aan op de inzameldag vóór 07.00 uur. Op de inzameldag moet uw container vóór 20.00 uur van de openbare weg zijn gehaald.
 • Plaats het handvat en de wielen van de straatkant af. Zet de container op een vlakke ondergrond tot een halve meter van de stoeprand en op ten minste 30 cm afstand van elkaar en van obstakels (30 cm is de breedte van één stoeptegel).
 • Plaats geen materiaal naast of op de container. Dit wordt niet meegenomen.
 • Om uw gft-container schoon te houden, kunt u onderin een krant leggen. Beschilder of beplak de containers niet.
 • Stamp het materiaal in de container niet te hard aan. Door het aanstampen kan het materiaal vast gaan zitten. Als er na het legen nog materiaal in de container blijft zitten, zijn de gevolgen voor de gebruiker.
 • Het is verboden brandende, gloeiende, vloeibare, agressieve, giftige of explosieve stoffen/voorwerpen, dode dieren, slachtafval en schadelijke voorwerpen in de container te doen.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

De container voor gft wordt elke 2 weken geleegd. De containers voor pmd en oud papier worden elke 4 weken geleegd. Ook de grijze container in het buitengebied wordt elke 4 weken geleegd.

Kijk op de afvalkalender wanneer in uw straat de containers worden geleegd. Als u de ROVA-app installeert op uw smartphone kunt u daarop ook de inzameldatums zien. Op de ROVA-app kunt u ook een herinnering instellen.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Tarieven

Het deponeren van een zak restafval in een ondergrondse wijkcontainer kost € 1,50 per keer.

Het legen van een container van 240 liter (een grote grijze container voor alleen bewoners in het buitengebied) kost € 9,- per keer. Voor een 140 liter container kost dit € 5,25 per keer.

Het legen van containers voor gft, pmd en oud papier is gratis.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende info"

Aanvullende info

Wie is verantwoordelijk?

In de Wet milieubeheer wordt de gemeente aangewezen als de instantie die verantwoordelijk is voor de inzameling van huishoudelijk afval.

Omgekeerd inzamelen

De gemeente Aalten hanteert het systeem van omgekeerd inzamelen. Bij omgekeerd inzamelen wordt alleen nog het materiaal dat hergebruikt kan worden aan of nabij huis ingezameld. De bewoners brengen zelf hun restafval naar een ondergrondse verzamelcontainer.

Inzameling

Klantenservice ROVA

De klantenservice van de ROVA is (behalve op officiële feestdagen) bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 08.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.00 tot 16.30 uur.

Telefoon: (038) 427 37 77

E-mail: klantenservice@rova.nl

Website: www.rova.nl/aalten

Hebt u geen containers of ROVA-pas en bent u wel ingeschreven bij de gemeente Aalten? Bel de gemeente (0543) 49 33 33, of stuur een e-mail.

U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

 • Verordening afvalstoffenheffing 2020

  Raadpleeg hier de verordening.

 • Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten

  Raadpleeg hier de verordening.

 • Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten

  Bekijk hier het uitvoeringsbesluit.

U vindt hier informatie over: "Openb. documenten"

Openb. documenten

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie