HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Afvalwater lozen

Afvalwater lozen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Wilt u vanuit uw bedrijf afvalwater lozen op het gemeenteriool? Neem dan contact op met de gemeente. De gemeente vraagt dan meestal advies aan het waterschap in de regio. Sommige lozingen hoeft u alleen te melden. Voor bepaalde lozingen hebt u een vergunning nodig van de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

In verschillende regelingen staan regels over het lozen van afvalwater. Er wordt onderscheid gemaakt tussen lozingen binnen een inrichting (een bedrijf), buiten een inrichting (particulier) en vanuit agrarische inrichtingen en agrarische activiteiten:

Lozingen binnen een inrichting. Wilt u lozen binnen een inrichting, dan verschillen de eisen per type bedrijf of inrichting. Deze eisen zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit (zie onderdeel Wetgeving).

Lozingen vanuit agrarische inrichtingen en agrarische activiteiten. In het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij staan regels voor het lozen van afvalwater in oppervlaktewater bij agrarische activiteiten. Dit besluit geldt dus niet alleen voor inrichtingen, maar is ook van toepassing op landerijen. Voor lozingen vanuit glastuinbouwbedrijven geldt het Besluit glastuinbouw.

Lozingen buiten een inrichting. In het Besluit lozen buiten inrichtingen staan regels voor het lozen van afvalwater vanuit een bedrijf of particulier huishouden. Het gaat om lozen van afvalwater in riolering, in oppervlaktewater en op of in de bodem.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Vergunning lozen afvalwater bedrijven

Doe de melding of vraag de vergunning aan via AIM. Geef hierbij de volgende informatie:

  • of u eerder vergunningen hebt gekregen voor lozen van afvalwater (bijvoorbeeld een omgevingsvergunning of watervergunning)
  • of u eerder een melding hebt gedaan voor lozen van afvalwater (alleen als u ook een bevestiging van de melding hebt)

Vrijstelling lozen huishoudelijk afvalwater

  • U vraagt het waterschap/hoogheemraadschap of u een vrijstelling nodig hebt.
  • Daarna vraagt u zo nodig de vrijstelling aan. Geef hierbij aan hoe u uw huishoudelijk afvalwater wilt lozen.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie