HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Alcohol schenken tijdens evenement

Alcohol schenken tijdens evenement

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Alleen horecabedrijven met een alcoholvergunning mogen alcohol aan derden schenken. Wilt u tijdelijk bij een evenement alcohol verkopen, zoals bier, wijn, port of sherry? Dan moet u een ontheffing op grond van de Alcoholwet aanvragen. Het schenken van sterke drank is verboden. Betreft het een besloten feest? Dan is geen ontheffing nodig.

Let op! Wanneer alcohol wordt geschonken tijdens een evenement, dan moet er ook een evenementenvergunning/- melding worden aangevraagd/ ingediend. Meer informatie hierover vindt u bij evenement organiseren.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Voor het schenken en verkopen van alcohol tijdens een evenement gelden de volgende voorwaarden:

  • U mag geen alcohol schenken en verkopen aan kinderen jonger dan 18 jaar.
  • Op het evenement mag u geen sterke drank (>15% alcohol) schenken en verkopen.
  • De persoon die de leiding heeft over de alcohol:
    • is minimaal 21 jaar;
    • Is niet van slecht levensgedrag (geen strafblad)

Geen vergunning of ontheffing nodig

Als u alcohol wilt schenken op een besloten feest, hoeft u geen alcoholvergunning of ontheffing aan te vragen.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

U dient een geldig identiteitsbewijs te overleggen aan de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente waar het evenement gehouden wordt. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

  • datum van het evenement
  • op welke tijden u alcohol wilt schenken
U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de ontheffing krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Het tarief voor het jaar 2022 bedraagt € 13,70 voor het in behandeling nemen van een vergunningaanvraag.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende info"

Aanvullende info

Let op! U moet voor het organiseren van een evenement ook nog een evenementenvergunning aanvragen bij de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Direct regelen"

Direct regelen

Met onderstaand formulier kunt u online een aanvraag doen voor alcoholische drank, aanvraag ontheffing voor tijdelijk schenken.

alcoholische drank, aanvraag ontheffing voor tijdelijk schenken

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie