HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Asbest verwijderen

Asbest verwijderen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen.

 • Als u asbest wilt verwijderen in of bij uw woning, moet u dit altijd melden bij de gemeente. Ook als u bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet u het melden als hierbij asbest vrijkomt.
 • Als u niet de eigenaar bent van de woning, maar de huurder, moet u eerst contact opnemen met de verhuurder.

Voor meer vragen en antwoorden kunt u terecht bij het Kenniscentrum InfoMil van Rijkswaterstaat.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Indien er asbest verwijderd gaat worden dient u bij uw aanvraag omgevingsvergunning de volgende gegevens in te dienen:

 • een asbestinventarisatierapport conform SC-540
 • aangeven op welke wijze het asbest gesloopt zal gaan worden
 • door welk asbestgecertificeerd (SC-530) sloopbedrijf het asbest verwijderd zal gaan worden

Indien er uitsluitend asbest verwijderd wordt, bijvoorbeeld bij vergunningvrij bouwen of bij het verwijderen van asbest golfplaten, moet u bij uw melding de volgende gegevens indienen:

 • een verklaring dat uitsluitend asbesthoudend materiaal wordt gesloopt
 • aantal vierkante meters te verwijderen asbest
 • waar dit asbest zich bevindt
 • op welke wijze dit asbest wordt gesloopt en wordt afgevoerd
 • door welk asbestgecertificeerd (SC-530) sloopbedrijf het asbest verwijderd zal gaan worden

Gegevens bij de melding

 • naam en adres eigenaar van het gebouw dat asbest bevat
 • naam en adres uitvoerder van de werkzaamheden
 • adres, kadastraal nummer en soort gebouw
 • de data en tijdstippen waarop u gaat slopen
 • hoe u gaat slopen
 • gegevens over de afvalstoffen en hoe u deze gaat afvoeren
 • een situatietekening op schaal van het perceel waar de te slopen bouwwerken op zijn aangegeven

Asbestinventarisatierapport

U moet een asbestinventarisatierapport meesturen als u:

 • meer dan 35 m2 asbesthoudend materiaal verwijdert;
 • asbest verwijdert uit een gebouw dat gebouwd is vóór 1994.

Dit rapport moet worden opgesteld door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf.

Als er asbest verwijderd gaat worden dient u bij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning het volgende in te dienen:

 • een asbestinventarisatierapport overeenkomstig SC-540
 • aangeven op welke wijze het asbest gesloopt zal gaan worden
 • welk asbestgecertificeerd (SC-530) sloopbedrijf het asbest zal verwijderen

Als er uitsluitend asbest verwijderd wordt dient u bij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning de volgende gegevens in te dienen:

 • een verklaring dat uitsluitend asbesthoudend materiaal wordt gesloopt
 • aantal vierkante meters te verwijderen asbest
 • waar dit asbest zich bevindt
 • op welke wijze dit asbest wordt gesloopt en wordt afgevoerd
 • welk asbestgecertificeerd (SC-530) sloopbedrijf het asbest zal verwijderen
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Als u asbest gaat verwijderen, moet u een sloopmelding doen.

Doe de melding minimaal 4 weken voordat u het asbest gaat verwijderen. In de volgende gevallen doet u dit uiterlijk 5 werkdagen van tevoren:

 • U verwijdert als particulier geschroefde platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn (geen dakleien). Het moet gaan om asbest uit woningen of bijgebouwen op uw erf, die niet bedoeld zijn of gebruikt worden voor uw beroep of bedrijf. U mag maximaal 35 m2 verwijderen per perceel.
 • U verwijdert als particulier vloertegels of niet-gelijmde vloerbedekking met asbest. Het moet gaan om asbest uit woningen of bijgebouwen op uw erf, die niet bedoeld zijn of gebruikt worden voor uw beroep of bedrijf. U mag maximaal 35 m2 per perceel verwijderen.

Na de sloopmelding

De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging van de sloopmelding. Als uw melding niet compleet is, krijgt u hiervan bericht en moet u een nieuwe melding doen. Als uw melding wel compleet is, kan de gemeente voorwaarden stellen aan de sloopwerkzaamheden. Aan deze voorwaarden moet u zich houden.

Start en einde werkzaamheden melden

 • U meldt minimaal 2 werkdagen van tevoren bij de gemeente dat u gaat beginnen met het verwijderen van asbest.
 • Als u klaar bent met de werkzaamheden, meldt u dit op de eerste werkdag nadat u klaar bent met de werkzaamheden.
U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

U kunt 4 weken na uw melding beginnen met asbest verwijderen. Als u een melding hebt gedaan voor werkzaamheden die u uiterlijk 5 werkdagen van tevoren moest melden, kunt u na 5 werkdagen beginnen met de sloop.

Als u bericht hebt gekregen dat uw melding niet volledig is, mag u nog niet beginnen. U moet eerst een nieuwe melding doen. De termijn begint dan opnieuw.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Voor de kosten verwijzen wij u naar de Tarieventabel die behoort bij de legesverordening. Deze kunt u vinden bij het onderdeel "Lokale regelgeving".

U vindt hier informatie over: "Aanvullende info"

Aanvullende info

Als u niet zeker weet of een bepaald materiaal asbest bevat, kijkt u op de asbestwegwijzer om een indruk te krijgen in welke materialen asbest kan zitten. Alleen een gecertificeerd bedrijf mag onderzoeken of er asbest aanwezig is. Op www.ascert.nl  kunt u zoeken of een bedrijf is gecertificeerd als asbestverwijderingsbedrijf.

Asbest is inmiddels verboden, maar werd vroeger veel toegepast, bijvoorbeeld in bouwmaterialen, vloerbedekking en huishoudelijke apparaten. Bij slijtage, breken, zagen, slijpen of verwijderen van asbest kunnen stoffen vrijkomen. Die stoffen zijn bij inademing levensbedreigend. Zolang asbestvezels gebonden zijn aan stevig materiaal en niet kunnen worden ingeademd, zijn de risico’s echter zeer klein. Als asbest in de woning zit en niet beschadigd is, mag dit meestal ook blijven zitten.

 Laat een gecertificeerd bedrijf een asbestinventarisatie doen om dit na te gaan. Zo´n bedrijf maakt een asbestinventarisatierapport dat u inlevert bij de melding.

U vindt hier informatie over: "Direct regelen"

Direct regelen

Met onderstaand formulier kunt u online een aanvraag doen voor asbest verwijderen.

Aanvraag asbest verwijderen

Aanvullende informatie

Het formulier kan zowel door burgers als bedrijven gebruikt worden.

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie