HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Automatische incasso, machtiging

Automatische incasso, machtiging

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Wilt u uw financiële administratie tot een minimum beperken? U kunt de gemeentelijke belastingen via automatische incasso laten incasseren. Bijkomend voordeel daarvan is dat de aanslag in 8 termijnen van uw rekening wordt afgeschreven. Bij betaling per acceptgiro, wat natuurlijk ook mogelijk is, moet de aanslag in twee termijnen betaald worden.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Machtiging

Geeft u toestemming voor een automatische incasso dan wordt periodiek een deel van de belasting van uw rekening afgeschreven.

Geen machtiging

Geeft u de gemeente geen machtiging dan ontvangt u een tweetal acceptgiro´s.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende info"

Aanvullende info

Internetbankieren

Indien u de aanslag wilt betalen door gebruikmaking van eigen overschrijvingsformulieren of via telebankieren dan moet u de belasting overmaken op bankrekening NL70 BNGH 0285 1142 98 ten name van de gemeente Aalten onder vermelding van het aanslagnummer.

Bij betaling via internetbankieren verzoeken wij u te kiezen voor overmaking via de optie 'opdracht betalen' en daarin het onderdeel 'acceptgiro' te selecteren. Daar kan in het daarvoor bestemde vak het volledige betalingskenmerk worden ingevuld. Uw betaling kan in dat geval automatisch worden verwerkt.

Betaling vanuit het buitenland

Indien u vanuit het buitenland de aanslag wilt betalen dient u de BIC-code (Bank Identifier Code) BNGHNL2G en het IBAN-nummer (International Bank Account Number) NL70 BNGH 0285 1142 98 te vermelden.

U vindt hier informatie over: "Direct regelen"

Direct regelen

U kunt online een automatische incasso aanvragen, veranderen of stopzetten. Klik hiervoor op de link onderaan de pagina.

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

Online regelen

Hier automatische incasso regelen

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie