HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Bedrijfsactiviteiten wijzigen

Bedrijfsactiviteiten wijzigen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Als u in uw bedrijf veranderingen invoert, bijvoorbeeld door het aanpassen van processen of activiteiten of door uitbreiding, dan moet u dat aan de gemeente doorgeven.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De gang van zaken is afhankelijk van specifieke omstandigheden.

Naast het milieu speelt ook de brandveiligheid een rol. Dit betekent dat ook de brandweer zal controleren of de gebruiksvergunning nodig is, of dat deze zal moeten worden aangepast. Dit geldt eventueel ook voor het aanvalsplan van de brandweer.

Namens de gemeente bepaalt de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) of u voor de verandering in uw bedrijf een (hernieuwde) aanvraag voor een omgevingsvergunning moet doen of dat een melding voldoende is.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

  • Een melding op grond van het Activiteitenbesluit
    • De melding volledig en correct indienen, dan kan de verandering twee weken daarna worden doorgevoerd.
  • Een omgevingsvergunning
    • Termijn van maximaal 6 maanden vanaf het moment dat er een complete aanvraag is ingediend. Pas nadat de omgevingsvergunning is verleend, mag u hier gebruik van maken.
U vindt hier informatie over: "Direct regelen"

Direct regelen

Hieronder kunt u online een melding of een aanvraag doen voor:

  • Een melding doen of vergunning aanvragen? U kunt dit checken via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM).

Activiteitenbesluit Internet Module

  • Via het Omgevingsloket online doet u de vergunningsaanvraag en controleert of u voor de overige activiteiten een vergunning nodig heeft.

Omgevingsvergunning

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie