HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Bedrijfsactiviteiten wijzigen

Bedrijfsactiviteiten wijzigen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Als u in uw bedrijf veranderingen invoert, bijvoorbeeld door het aanpassen van processen of activiteiten of door uitbreiding, dan moet u dat aan de gemeente doorgeven.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De gang van zaken is afhankelijk van specifieke omstandigheden.

Naast het milieu speelt ook de brandveiligheid een rol. Dit betekent dat ook de brandweer zal controleren of de gebruiksvergunning nodig is, of dat deze zal moeten worden aangepast. Dit geldt eventueel ook voor het aanvalsplan van de brandweer.

Namens de gemeente bepaalt de Omgevingsdienst Achterhoek (OdA) of u voor de verandering in uw bedrijf een (hernieuwde) aanvraag voor een omgevingsvergunning moet doen of dat een melding voldoende is. Dit hangt af van de soort verandering en de omvang ervan.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Een computer met aansluiting op het internet.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Voor het wijzigen of uitbreiden van bedrijfsactiviteiten moet u een melding doen of een vergunning aanvragen.

  • Via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) gaat u na of u een melding moet doen of een vergunning moet aanvragen. Dit hangt af van de soort verandering en hoeveel u verandert.
  • Via het Omgevingsloket online doet u de vergunningsaanvraag en controleert of u voor de overige activiteiten een vergunning nodig heeft.
  • Log in via¬†eHerkenning.
U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Als er volstaan kan worden met een melding op grond van het Activiteitenbesluit, en deze melding is ingediend, kan de verandering twee weken daarna worden doorgevoerd. De melding moet wel compleet zijn (volledig en correct ingevuld), en voorzien zijn van de benodigde bijlage(n). 

Een omgevingsvergunning duurt langer. Daarvoor staat een termijn van maximaal 6 maanden vanaf het moment dat er een volledig complete aanvraag is ingediend. Pas nadat de omgevingsvergunning is verleend, mag u hier gebruik van maken.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Aan een omgevingsvergunning of een melding Activiteitenbesluit zijn geen kosten verbonden.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie