HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Belastingen en heffingen, aanslag

Belastingen en heffingen, aanslag

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Gemeentelijke belastingen worden doorgaans bij wege van aanslag geheven. Dat wil zeggen, dat de belastingplichtige een brief toegestuurd krijgt, waarin onder andere het belastbare feit wordt vermeld en waarin de hoogte van de belasting wordt aangegeven. 

Het belastbare feit kan bijvoorbeeld zijn dat u houder bent van een hond of dat u gebruiker bent van een perceel van waaruit water direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

U kunt uw afrekening afvalstoffenheffing (Diftar), uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen, uw WOZ-beschikking en taxatieverslag (indien van toepassing) en bijbehorende bijsluiters digitaal raadplegen en eventueel downloaden.

Burgers

Als burger kunt u deze informatie raadplegen op uw persoonlijke internetpagina 'Mijn Aalten'.

Bedrijven

Als bedrijf kunt hiervoor inloggen op een speciale website. Het aanslagnummer, postcode en huisnummer dienen als inloggegevens.

Let op!
Bij het aanslagnummer moeten de laatste twee nullen niet ingevoerd worden en moet u de postcode invoeren van de tenaamstelling van de aanslag

U vindt hier informatie over: "Aanvullende info"

Aanvullende info

U kunt de aanslag gemeentelijke belastingen ook via MijnOverheid ontvangen. U ontvangt dan de aanslag in de Berichtenbox van MijnOverheid en niet meer via de post. Hiermee willen wij de digitale dienstverlening vergroten.

Meld u aan voor de Berichtenbox

Als u de aanslag gemeentelijke belastingen voor 2021 digitaal wilt ontvangen, moet u zich registreren voor de Berichtenbox op www.mijn.overheid.nl. Hiervoor hebt u uw DigiD nodig. Na de registratie kunt u direct gebruikmaken van de Berichtenbox. Controleer na uw registratie of de gemeente Aalten is aangevinkt. Zo niet, plaats dan het vinkje en klik onderaan de pagina op ‘bewaren’.

Als u zich vóór 15 januari 2021 aanmeldt, ontvangt u eind februari 2021 de aanslag gemeentelijke belastingen 2021 in uw Berichtenbox.  U ontvangt een e-mail zodra de aanslag in de Berichtenbox staat. Hiervoor moet u wel uw e-mailadres registreren bij MijnOverheid.

U bent al aangemeld bij de Berichtenbox

Als u zich al eerder hebt geregistreerd voor de Berichtenbox , controleer dan of de gemeente Aalten is aangevinkt.  Zo niet, plaats dan het vinkje en klik onderaan de pagina op ‘bewaren’.

U ontvangt de aanslag gemeentelijke belastingen dan digitaal. U ontvangt een e-mail zodra de aanslag in de Berichtenbox staat. Hiervoor moet u wel uw e-mailadres geregistreerd hebben bij MijnOverheid.

Voordelen digitale aanslag

Het digitaal ontvangen van uw aanslag heeft een aantal voordelen. Het is overzichtelijk en veilig; alleen u kunt bij uw gegevens doordat u moet inloggen met uw DigiD. U kunt uw aanslagen en WOZ-beschikkingen altijd en overal inzien. Ook sparen we het milieu, omdat we minder papier gebruiken.

Als u zich niet registreert voor de Berichtenbox, dan ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen gewoon per post.

U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

  • Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie 2017

    Raadpleeg hier de beleidsregels.

  • Beleidsregels voor het toekennen van ambtshalve vermindering van gemeentelijke belastingen 2017

    Raadpleeg hier de beleidsregels.

  • Incassoreglement gemeente Aalten 2017

    Raadpleeg hier het incassoreglement.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie