HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Belastingen en heffingen, teruggave

Belastingen en heffingen, teruggave

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Soms krijgt u gemeentelijke belastingen die u betaald hebt terug, bijvoorbeeld als u verhuist en alle gemeentelijke belastingen voor dit jaar al betaald hebt. U krijgt hierover automatisch bericht van de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Vertrek uit gemeente

Als u in een andere gemeente gaat wonen, kunt u teruggave krijgen van de afvalstoffenheffing, rioolheffing en eventueel de hondenbelasting. In de nieuwe gemeente gaat u deze weer betalen.

Verhuizen binnen gemeente

Als u binnen de gemeente verhuist, krijgt u meestal geen teruggave. Als u naar een verzorgings- of verpleeghuis verhuist of bij iemand anders gaat inwonen, kunt u soms toch teruggave krijgen.

De aanslag onroerendezaakbelasting (OZB) komt nooit in aanmerking voor teruggave. Daar staat tegenover dat u na de verhuizing op uw nieuwe adres voor hetzelfde jaar geen nieuwe aanslag onroerendezaakbelasting krijgt opgelegd. Overigens is het gebruikelijk dat de notaris de onroerendezaakbelasting verrekent met de nieuwe eigenaar.

U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

  • Beleidsregels voor het toekennen van ambtshalve vermindering van gemeentelijke belastingen 2017

    Raadpleeg hier de beleidsregels.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie