HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Belastingen en heffingen, teruggave

Belastingen en heffingen, teruggave

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Gaat u verhuizen en heeft u alle gemeentelijke belastingen en heffingen voor dit jaar al betaald? Dan kunt u in principe de teveel betaalde afvalstoffenheffing en (eventuele) hondenbelasting terugkrijgen.

Soms krijgt u gemeentelijke belastingen die u betaald hebt terug, bijvoorbeeld als u verhuist en alle gemeentelijke belastingen voor dit jaar al betaald hebt. U krijgt hierover automatisch bericht van de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

U vertrekt uit de gemeente

Indien u de gemeente verlaat, heeft u alleen recht op ontheffing voor de afvalstoffenheffing en (eventuele) hondenbelasting.

U verhuist binnen de gemeente

Verhuizingen binnen de gemeente leiden in beginsel niet tot vermindering, omdat u de aanslagen van uw oude adres meeneemt naar uw nieuwe adres. Van deze regel wordt in principe afgeweken, indien u naar een verzorgings- of verpleegtehuis verhuist of indien u inwonend wordt.

Vertrek uit gemeente

Als u in een andere gemeente gaat wonen, kunt u teruggave krijgen van de afvalstoffenheffing, rioolheffing en eventueel de hondenbelasting. In de nieuwe gemeente gaat u deze weer betalen.

Verhuizen binnen gemeente

Als u binnen de gemeente verhuist, krijgt u meestal geen teruggave. Als u naar een verzorgings- of verpleeghuis verhuist of bij iemand anders gaat inwonen, kunt u soms toch teruggave krijgen.

De aanslag onroerendezaakbelasting (OZB eigenaarsdeel) komt nooit in aanmerking voor teruggave. Daar staat tegenover dat u na de verhuizing op uw nieuwe adres voor hetzelfde jaar geen nieuwe aanslag onroerendezaakbelasting krijgt opgelegd. Overigens is het gebruikelijk dat de notaris de onroerendezaakbelasting verrekent met de nieuwe eigenaar. Voor de andere belastingen bestaat er mogelijk wel recht op ontheffing.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Als u in de loop van het jaar vertrekt naar een andere gemeente, dan wordt u automatisch ontheffing verleend voor het aantal volle maanden dat u niet meer in de gemeente Aalten woont. Daarbij wordt uitgegaan van de gegevens uit de bevolkingsadministratie. Het is dus in uw eigen belang dat u bij verhuizing zich tijdig meldt bij de afdeling burgerzaken van uw nieuwe gemeente. Na verwerking in onze administratie ontvangt u van ons een verminderingsnota waarin staat welk deel u van de aanslag niet hoeft te betalen.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende info"

Aanvullende info

Verhuizing altijd melden

Als u binnen de gemeente verhuist, geeft u dat dan door aan uw gemeente (ook als u op kamers gaat wonen). Gaat u in een andere gemeente wonen, meldt u dan bij uw nieuwe gemeente.

U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

  • Beleidsregels voor het toekennen van ambtshalve vermindering van gemeentelijke belastingen 2017

    Raadpleeg hier de beleidsregels.

U vindt hier informatie over: "Openb. documenten"

Openb. documenten

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie