HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Beschermd wonen (Wmo)

Beschermd wonen (Wmo)

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Beschermd wonen is voor inwoners die door psychische en/of psychosociale omstandigheden (tijdelijk) 24 uur per dag ondersteuning (in nabijheid of op afroep) nodig hebben. Zij kunnen onderdak en/of begeleiding ontvangen.

Deze begeleiding is gericht op:

 • bevorderen en herstellen van zelfredzaamheid en participatie;
 • bevorderen van het psychische en psychosociale functioneren;
 • stabiliseren van een psychiatrisch ziektebeeld;
 • het bieden van een veilige woonomgeving;
 • voorkomen van gevaar voor cliënt of anderen
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Het Buurtplein in Doetinchem is het aanspreekpunt voor Beschermd Wonen voor inwoners uit de gemeente Aalten. Voor meer informatie over Beschermd Wonen en het indienen van een aanvraag voor Beschermd Wonen kunt u op werkdagen contact opnemen met het Buurtplein  (0314) 34 19 19.

De gemeente kan voor het bieden van begeleiding een bijdrage in de kosten vragen.

U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

 • Verordening Sociaal Domein gemeente Aalten 2021

  Raadpleeg hier de verordening.

 • Besluit Sociaal Domein gemeente Aalten 2022

  Raadpleeg hier het besluit 2022.

 • Nota Sociaal Domein 2021

  Raadpleeg hier de nota.

 • Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Aalten 2017

  Raadpleeg hier de beleidsregels.

 • Beleidsregels Beschermd Wonen gemeente Aalten 2021

  Raadpleeg hier de beleidsregels.

U vindt hier informatie over: "Cliëntondersteuning"

Cliëntondersteuning

Cliëntondersteuning helpt mensen om regie te houden over hun leven en de hulp die ze krijgen. Het is een mix van informatie, advies en praktische hulp. Cliëntondersteuning duurt in principe korte tijd. De cliëntondersteuner helpt u bij het oplossen van uw problemen en het regelen van hulp. Het doel is dat u daarna weer zelf verder kunt.

Voor wie is cliëntondersteuning?

Een cliënt  is iemand die zorg of hulp krijgt van een instantie. Of iemand die dit wil gaan aanvragen. Alle cliënten hebben recht op gratis cliëntondersteuning. Dat staat in de wet. De gemeente moet voor deze cliëntondersteuning zorgen.

Cliëntondersteuning is een algemene voorziening. Dat betekent dat het makkelijk toegankelijk is voor iedereen die daar behoefte aan heeft. U kunt ondersteuning vragen bij problemen op allerlei terreinen, zoals onderwijs, jeugdzorg, werk, inkomen, zorg en wonen en welzijn.

Wat doet de cliëntondersteuner?

De cliëntondersteuner kan u helpen om zelf te beslissen over uw hulp of zorg. Hij of zij geeft informatie en advies en regelt praktische zaken. Bij de gemeente en bij andere instanties. De cliëntondersteuner komt op voor uw belang, zodat u de hulp krijgt die u nodig heeft. De cliëntondersteuner kan helpen met:

 • uitzoeken waar de problemen zitten;
 • kiezen wat voor zorg of ondersteuning er moet komen;
 • de juiste hulp regelen;
 • verschillende soorten hulp op elkaar afstemmen;
 • bepalen of de hulp goed heeft gewerkt.

Gratis en Onafhankelijk

De gemeente moet voor cliëntondersteuning zorgen. Cliëntondersteuning is voor iedereen gratis. Er mag voor cliëntondersteuning geen eigen bijdrage worden gevraagd.

De cliëntondersteuner moet onafhankelijk werken. Los van de gemeente, het zorgkantoor of zorgaanbieders. Uw belangen staan voorop.
Heeft u het idee dat uw cliëntondersteuner niet onafhankelijk is, dan kunt u dit melden bij de gemeente. U mag vragen om een andere ondersteuner.

Waarbij kunt u ondersteuning krijgen?

U kunt ondersteuning krijgen bij het aanvragen van zorg. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van:

 • Wlz-zorg (Wet Langdurige Zorg)
 • Jeugdhulp
 • ondersteuning uit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)
 • een uitkering, bijvoorbeeld bijstand of Wajong

De cliëntondersteuner kan u ook helpen bij het keukentafelgesprek. Ook als u al een indicatie voor zorg heeft, kunt u hulp krijgen. Bijvoorbeeld bij het kiezen van een zorgaanbieder en het maken van een zorgplan of budgetplan.

De gemeente Aalten heeft voor cliëntondersteuning een contract met MEE Oost Gelderland te Doetinchem, tel. (0314) 34 42 24 en met de Vrijwillige Ouderen Adviseurs (via Figulus Welzijn Aalten), tel. (0543) 47 39 93.

Meer informatie? Neem dan contact op met het Zorgloket van de gemeente Aalten, tel. (0543) 49 33 33.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie