HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Bijstand, heronderzoek

Bijstand, heronderzoek

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Als u een bijstandsuitkering krijgt, doet de gemeente regelmatig heronderzoek. Met een heronderzoek kan de gemeente zien of u nog steeds recht hebt op uw uitkering. Ook kijkt de gemeente of het u lukt om werk te vinden.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Bij een heronderzoek bekijkt de gemeente onder andere:

 • of u nog de juiste uitkering krijgt;
 • of uw eventuele inkomen (bijvoorbeeld alimentatie) op de juiste manier van uw uitkering is afgetrokken;
 • of uw eigen vermogen goed is bepaald;
 • of uw persoonlijke situatie is veranderd, waardoor u meer of minder uitkering moet krijgen;
 • of er werk voor u te vinden is;
 • hoe u zo snel mogelijk weer betaald werk kunt vinden, zodat u geen uitkering meer nodig hebt.

U bent verplicht om mee te werken aan een heronderzoek. De gemeente bepaalt zelf hoe vaak ze een heronderzoek doet. 

Laborijn is verantwoordelijk voor de uitvoering, neem voor nadere informatie contact op met Laborijn.

Gegevens over bereikbaarheid Laborijn:
Adres                   Terborgseweg 106, 7005 BC Doetinchem
Postadres            Postbus 236, 7000 AE Doetinchem
Telefoon              (0314) 37 25 00
E-mail                  info@laborijn.nl
Openingstijden    maandag t/m donderdag van 08.00-16.30 uur en vrijdag van 08.00-13.00 uur

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

De gemeente kan bij een heronderzoek bijvoorbeeld vragen naar:

 • uw sollicitaties in de periode sinds het vorige heronderzoek
 • eventuele recente scholingsresultaten
 • bewijzen van huurbetaling
 • eventueel recente echtscheidingspapieren¬†
 • bewijzen van de hoogte van de huur
 • bewijzen van uw inkomen en dat van uw eventuele partner en andere gezinsleden
 • bewijzen van schulden van u en uw eventuele partner en andere gezinsleden
 • bankafschriften van de laatste 3 maanden
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

 • U krijgt een heronderzoeksformulier.
 • U vult het formulier in en zorgt voor de gevraagde informatie.
 • U stuurt het formulier met bewijsstukken terug naar de gemeente.

Onderzoek werk vinden

 • U krijgt een heronderzoeksformulier en een uitnodiging voor een gesprek.¬†
 • U vult het formulier in.
 • In het gesprek bespreekt u onder meer wat u doet om werk te vinden en hoe de gemeente u hier eventueel mee kan helpen.

Besluit van de gemeente

 • U krijgt een brief over de uitslag van het heronderzoek.
 • Als er veranderingen zijn, staan in de brief uw nieuwe rechten en plichten.¬†
 • Bij de brief kan een plan van aanpak zitten. In dit plan van aanpak staan de afspraken over hoe u zo snel mogelijk betaald werk kunt vinden. U moet zich aan deze afspraken houden. Bij het volgende heronderzoek controleert de gemeente dit.

Als u het niet eens bent met de uitslag van het heronderzoek, kunt u bezwaar maken bij de gemeente.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie