HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Bijstand, tegenprestatie

Bijstand, tegenprestatie

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Als u een bijstandsuitkering krijgt, kan de gemeente aan u vragen om hier een tegenprestatie voor te leveren. Dit betekent dat u iets terug moet doen voor het krijgen van uw uitkering. Dit doet u met onbetaald werk dat nuttig is voor de samenleving. Samen met de gemeente overlegt u welke tegenprestatie het beste bij u past.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Laborijn beslist of u verplicht bent om een tegenprestatie te leveren. Tegen deze beslissing kunt u bezwaar maken en beroep instellen.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende info"

Aanvullende info

De gemeente moet bij het verplichten van de tegenprestatie naar vermogen rekening houden met uw persoonlijke omstandigheden. Hierbij kunt u denken aan leeftijd, opleiding, werkervaring en andere relevante omstandigheden.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie