HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Bijstand, vakantie melden

Bijstand, vakantie melden

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Vakantie of verblijf in buitenland

Ook als u een uitkering hebt, mag u op vakantie. U mag zelfs tijdelijk met behoud van uw uitkering in het buitenland verblijven. Maar u moet zich wel aan de regels houden.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Hoe werkt het?

U mag elk kalenderjaar vier weken in het buitenland verblijven. De vier weken kunt u zelf opdelen in meerdere periodes, bijvoorbeeld twee keer twee weken.

Het is niet toegestaan om de weken van twee opeenvolgende jaren aaneen op te nemen (in december van het oude jaar en januari van het nieuwe jaar). Verblijft u in totaal langer dan vier weken in het buitenland, dan vervalt na die vier weken het recht op een uitkering.

Pensioengerechtigde leeftijd of ouder

Bent u de pensioengerechtigde leeftijd of ouder, dan mag u dertien weken met behoud van uw (aanvullende) uitkering in het buitenland verblijven. Als u naar het buitenland gaat, moet u dat van tevoren melden bij Laborijn.

Als u niet op de aangegeven datum terug kunt zijn, om wat voor reden dan ook, moet u dit zo snel mogelijk doorgeven aan Laborijn. En meldt u zich bij thuiskomst zo snel mogelijk bij uw consulent inkomen zodat hij/zij weet dat u weer terug bent in Nederland.

U vindt hier informatie over: "Verwijzingen"

Verwijzingen

Meer informatie over dit product kunt u vinden op de website van Laborijn.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie