HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Bijzondere bijstand, zorgkosten

Bijzondere bijstand, zorgkosten

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U kunt bijzondere bijstand ontvangen als u onverwacht extra kosten moet maken die u niet zelf kunt betalen. Hiervoor bestaan twee regelingen: de bijzondere bijstand en de bijzondere bijstand zorgkosten.

Wat zijn zorgkosten?

Dit zijn alle kosten die u niet zou hebben als u niet (langdurig) ziek zou zijn of zou moeten leven met een beperking. Denk aan: dieetkosten, reiskosten, extra stookkosten in verband met reuma, de eigen bijdrage voor bijvoorbeeld aangepast schoeisel en de eigen bijdrage die u betaalt aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). U krijgt geen vergoeding als de kosten al vergoed worden, bijvoorbeeld vanuit uw zorgverzekering. Het verplichte eigen risico zorgkosten wordt in bepaalde omstandigheden gedeeltelijk vergoed.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De bijzondere bijstand zorgkosten is bedoeld voor extra, noodzakelijke kosten die u moet maken door ziekte of een beperking. De kosten kunnen eenmalig zijn, maar ook wekelijks of maandelijks terugkomen.

Komt u hiervoor in aanmerking?

Iedereen kan bijzondere bijstand zorgkosten aanvragen. Het soort inkomen en uw leeftijd spelen geen rol. Wel wordt rekening gehouden met de hoogte van uw inkomen en uw vermogen (de waarde van uw eigen woning telt niet mee). Soms vraagt de gemeente medisch advies om te toetsen of de gevraagde bijzondere bijstand voor u medisch noodzakelijk is.

Bij een aanvraag voor bijzondere bijstand zorgkosten wordt het volgende bekeken:

 1. Zijn de kosten om medische redenen noodzakelijk?
 2. Kunt u de kosten niet (geheel) zelf betalen?
 3. Is er geen andere instelling die de kosten vergoedt, zoals uw ziektekostenverzekeraar?

Eigen bijdrage

Ook als u geen minimuminkomen heeft, kunt u voor bijzondere bijstand zorgkosten in aanmerking komen. Uw inkomen kan een uitkering zijn van de gemeente of van een andere instantie, een salaris of een pensioen. Als uw inkomen hoger is dan 120% van de bijstandsnorm, dan krijgt u mogelijk een deel van de zorgkosten vergoed. Hoeveel dit is, hangt af van de hoogte van uw inkomen en van uw gezinssamenstelling.

 1. Is uw inkomen niet hoger dan 120% de bijstandsnorm, dan worden de noodzakelijke kosten volledig vergoed.
 2. Er wordt wel rekening gehouden met uw eigen vermogen, maar niet met de waarde van een eigen woning. U hoeft niet eerst uw hele vermogen op te maken, voordat u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand zorgkosten.

Structurele kosten

Als u voor langere tijd dezelfde kosten moet maken (bijvoorbeeld maandelijkse reiskosten voor een behandeling in het ziekenhuis of de vierwekelijkse eigen bijdrage aan het CAK), kunt u een aanvraag indienen voor al die kosten tegelijk.

Bewaar de bewijzen

Het is belangrijk alle rekeningen en bonnen goed te bewaren. U ontvangt alleen bijzondere bijstand zorgkosten als u kunt aantonen de kosten daadwerkelijk te hebben gemaakt.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

 • identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner en gezinsleden;
 • bewijzen van uw inkomen, vermogen en schulden van u en eventueel uw partner en gezinsleden;
 • bewijsstukken van de noodzakelijke zorgkosten.
U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Procedure

Na ontvangst van uw aanvraagformulier en bewijsstukken beoordeelt de gemeente of u recht heeft op bijzondere bijstand zorgkosten.

Bij de berekening van de hoogte van de financiƫle ondersteuning wordt gekeken naar:

 • de zorgkosten;
 • uw inkomen;
 • uw eigen vermogen (zonder de waarde van uw eigen woning);
 • eventuele vergoeding van de zorgkosten door bijvoorbeeld uw ziektekostenverzekeraar.

Besluitvorming

De hele procedure mag maximaal acht weken duren, gerekend vanaf de datum van aanvraag, inclusief ontvangst van alle gevraagde gegevens. Tegen het besluit op uw aanvraag kunt u bezwaar maken.

U vindt hier informatie over: "Direct regelen"

Direct regelen

Met onderstaand formulier kunt u online een aanvraag bijzondere bijstand zorgkosten doen.

Aanvraag bijzondere bijstand zorgkosten

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoon-en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.
 

U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

 • Verordening Sociaal Domein gemeente Aalten 2021

  Raadpleeg hier de verordening.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie