HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Blijverslening

Blijverslening

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Met de Blijverslening financiert u als eigenaar-bewoner aanpassingen aan uw woning waardoor u langer zelfstandig thuis kunt blijven wonen. Dat kan het realiseren van een slaapkamer en badkamer op de begane grond zijn maar ook het verbeteren van de toegankelijkheid of andere losstaande maatregelen. U sluit via de gemeente met de Blijverslening een consumptief krediet of hypotheek af tegen gunstige voorwaarden en een gunstige rente. De actuele rentetarieven kunt u inzien via de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn): https://www.svn.nl/rentetarieven#blijverslening.

Het SVn voert de krediettoets uit, beheert het bouwkrediet waarin het geld wordt gestort en betaalt de rekeningen van de aannemer. Kijk hier voor meer informatie.

Bij het tabblad aanvullende informatie vindt u de maximaal te lenen bedragen.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

U wilt in uw woning blijven wonen, maar voorziet op korte of langere termijn dat dat niet zonder aanpassingen kan. Misschien bent u nog aan het nadenken over maatregelen of heeft u al verder gevorderde plannen voor een woningaanpassing? Meldt u dan bij de gemeente. U kunt daarvoor het contactformulier gebruiken of een mail sturen naar gemeente@aalten.nl maar uiteraard ook telefonisch contact opnemen. Belangrijk is overigens dat u nog niet met de werkzaamheden bent begonnen.

De heer W. Bulsink neemt op korte termijn contact met u op voor een bezoek. Samen bespreekt u de plannen. Als deze concreet zijn ontvangt u een aanvraagformulier waarbij u de offertes voor de werkzaamheden voegt.

De gemeente beoordeelt de aanvraag en toetst deze aan de verordening. U hoort of de aanvraag wel of niet is toegewezen. Bij een toewijzing ontvangt u een complete aanvraagset van de SVn voor de krediettoets.

Als de SVn positief beslist ontvangt u een offerte. Als u daar gebruik van wilt maken stuurt u deze binnen 3 weken ondertekend retour. Het geld wordt in een bouwkrediet gestort. Facturen worden, na accordering door de gemeente, daaruit betaald.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

U maakt in eerste instantie zelf een verbouwplan. Uiteraard kunt u ook de gemeente benaderen om mee te denken met de mogelijkheden om daarna een verbouwplan te maken.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Als u nadenkt over het aanpassen van uw woning en u wilt meer weten over de Blijverslening neem dan contact op met de gemeente. Dat kan door het contactformulier in te vullen en online op te sturen of door een mail te sturen naar gemeente@aalten.nl. U kunt uiteraard ook telefonisch contact opnemen.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

De gemeente beslist in het algemeen binnen 8 weken over uw aanvraag.  Bij een positieve beslissing ontvangt u een toewijzingsbrief met een aanvraagset voor het SVn. Zodra alle benodigde stukken zijn aangeleverd voor de krediettoets bij het SVn ontvangt u bij een positieve beoordeling binnen twee weken een offerte. U hebt dan 3 weken de tijd om deze ondertekend retour te sturen.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

De gemeente brengt geen kosten in rekening voor advisering en afhandeling van uw aanvraag. De SVn rekent € 850,- afsluitkosten (deze worden meegefinancierd) voor de hypothecaire geldening. Notariskosten en eventuele kosten van een financieel advies zijn voor rekening van aanvrager. Voor het afsluiten van een consumptief krediet brengt de SVn geen kosten in rekening.  

U vindt hier informatie over: "Aanvullende info"

Aanvullende info

Doelgroep

De doelgroep is het 50+ huishouden. Maar ook huishoudens van mensen met een beperking of huishoudens die al voor hun 50e willen voorsorteren op de toekomst moeten gebruik kunnen maken van de regeling. Er ontstaat immers een kwalitatief betere woning. In de verordening zijn daarom geen leeftijdsgrenzen opgenomen.

Type maatregelen

Er zal maatwerk per woning nodig zijn. Een bouwkundig adviseur, eventueel samen met een ter zake deskundige WMO-consulent, adviseert de bewoners welke voorzieningen in hun woning gewenst/handig zijn om de woning meer levensloopbestendig te maken.

Daarbij zijn verschillende opties mogelijk: van het aanbrengen van enkele losstaande maatregelen tot het realiseren van een echte nultredenwoningen door een slaapkamer en badkamer op de begane grond te bouwen.

Het is de eigenaar-bewoner die de keuze maakt welke voorzieningen hij nu wel of niet wil treffen en tot welk bedrag hij in de woning wil investeren. Zolang dit onderdelen zijn die ook geadviseerd zijn vallen die onder de regeling. De werkzaamheden mogen ook (deels) in zelfwerkzaamheid worden gedaan. Dan komen dus alleen de materialen ten laste van de lening.

Duurzaamheid/energiebesparing

Eigenaren zullen ook vaak een mix maken van voorzieningen gericht op levensloopbestendigheid en duurzaamheid. Dat is positief, in de verordening is dit mogelijk gemaakt. Op grond van de regels van SVn mag tot maximaal 20% van de investering uit duurzaamheidsmaatregelen bestaan. Deze maatregelen moeten wel passen in de doelstelling van de Blijverslening; dus comfortverhoging.

Soort lening

Huishoudens waarvan de aanvrager of een van de aanvragers jonger is dan 76 jaar:

  • Consumptief krediet van € 2.500 tot € 10.000 (waarvan maximaal 20% voor duurzame maatregelen)
  • Hypothecaire lening van € 10.000 tot € 50.000 (waarvan maximaal 20% voor duurzame maatregelen)

Huishoudens waarvan de aanvrager(s) 76 jaar of ouder is of zijn:

  • Hypothecaire lening van € 2.500 tot € 50.000 (waarvan maximaal 20% voor duurzame maatregelen)

Waar moet u verder nog rekening mee houden

  • De lening wordt verstrekt in de vorm van een bouwkrediet.
  • De totale hypothecaire leningen voor de woning (inclusief de Blijverslening) mogen maximaal 80% van de WOZ-waarde bedragen (standaardeisen Blijverslening SVn).

U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

  • Verordening Blijverslening gemeente Aalten 2017

    Raadpleeg hier de verordening.

U vindt hier informatie over: "Formulieren"

Formulieren

Het formulier kunt u indienen nadat u overleg heeft gehad met een medewerker van de gemeente. Maak daarom eerst een afspraak.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie