HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Bodeminformatie opvragen

Bodeminformatie opvragen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Heeft u informatie nodig over de bodem van een bepaald stuk grond? Bijvoorbeeld omdat u dat stuk grond wilt kopen of verkopen, of voor de aanvraag van een omgevingsvergunning? Via de omgevingsrapportage vraagt u bij de gemeente Aalten bekende bodeminformatie aan.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Als u uw huis of bedrijfsgebouw wilt verkopen moet u geïnteresseerde kopers informeren over de toestand van de bodem. En als koper van onroerend goed wordt van u verwacht dat u onderzoek doet naar de toestand van de bodem. Als er sprake is van bodemvervuiling kan dit bijvoorbeeld het gebruik van een perceel beperken. Deze informatie is beschikbaar bij de gemeente, maar ook bij andere overheidsorganisaties. In de omgevingsrapportage is alle beschikbare bodeminformatie verzameld.

Welke informatie krijgt u?

De omgevingsrapportage bevat informatie over de volgende onderwerpen:

1. Uitgevoerde bodemonderzoeken

2. Tank-certificaten (ondergrondse brandstofopslagtanks)

2. Historie en voormalige bedrijfsactiviteiten

3. Wbb-locaties (ernstige gevallen van bodemverontreiniging en voormalige stortlocaties)

4. Indien aanwezig: digitale onderzoeksrapporten

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Ga naar: Direct Regelen om de bodeminformatie aan te vragen.

Het duurt hooguit een paar minuten voor u kunt beschikken over het rapport.

De bodeminformatie in de rapportage is met zorg in het bodeminformatiesysteem ingevoerd. Toch kan het voorkomen dat informatie is verouderd, onvolledig is of onjuistheden bevat. De gemeente Aalten is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van deze informatie. Het ontbreken van gegevens in het BIS of deze rapportage wil niet zeggen dat er geen bodemverontreiniging op een perceel of in een gebied aanwezig is. Indien u fouten of onvolkomenheden in de rapportage aantreft, kunt u ons helpen door deze te mailen naar gemeente@aalten.nl.

U vindt hier informatie over: "Direct regelen"

Direct regelen

Met onderstaand formulier kunt u online bodeminformatie aanvragen.

Aanvraag omgevingsrapportage

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie