HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Bodeminformatie opvragen

Bodeminformatie opvragen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Heeft u informatie nodig over de bodem van een bepaald stuk grond? Bijvoorbeeld omdat u dat stuk grond wilt kopen of verkopen, of voor de aanvraag van een omgevingsvergunning? Via de omgevingsrapportage vraagt u bij de gemeente Aalten bekende bodeminformatie aan.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Als u uw huis of bedrijfsgebouw wilt verkopen moet u geïnteresseerde kopers informeren over de toestand van de bodem. En als koper van onroerend goed wordt van u verwacht dat u onderzoek doet naar de toestand van de bodem. Als er sprake is van bodemvervuiling kan dit bijvoorbeeld het gebruik van een perceel beperken. Deze informatie is beschikbaar bij de gemeente, maar ook bij andere overheidsorganisaties. In de omgevingsrapportage is alle beschikbare bodeminformatie verzameld.

Welke informatie krijgt u?

De omgevingsrapportage bevat informatie over de volgende onderwerpen:

1. Uitgevoerde bodemonderzoeken

2. Tank-certificaten (ondergrondse brandstofopslagtanks)

2. Historie en voormalige bedrijfsactiviteiten

3. Wbb-locaties (ernstige gevallen van bodemverontreiniging en voormalige stortlocaties)

4. Indien aanwezig: digitale onderzoeksrapporten

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Ga naar: Direct Regelen

In het menu links voert u bij ‘1. Zoek’ adres én plaatsnaam in óf het perceelnummer

‘2. Selecteer’ heeft u alleen nodig als u informatie over een groter gebied wilt. U kunt hier kadastrale percelen selecteren of zelf een gebied ‘tekenen’. Let op: als u veel percelen selecteert krijgt u een zeer uitgebreid en daardoor moeilijk leesbaar rapport.

Ook rechts op uw beeldscherm staat een (grijs) menu, klik erop om dit menu te openen. U kunt nu kiezen voor ‘locaties’ of ‘percelen’. Zoom in om percelen en perceelnummers op uw beeldscherm zichtbaar te maken.

In het menu links kunt u bij ‘3. Rapport’ het rapport een naam geven en aangeven op welk e-mailadres u het wilt ontvangen. Neem de gevraagde tekenreeks over en klik tot slot op ‘Aanvragen’.

Het duurt hooguit een paar minuten voor u kunt beschikken over het rapport. De meeste rapporten bestaan uit enkele tientallen pagina’s. Denk daaraan voor u een printopdracht geeft!

De bodeminformatie in de rapportage is met zorg in het bodeminformatiesysteem ingevoerd. Toch kan het voorkomen dat informatie is verouderd, onvolledig is of onjuistheden bevat. De gemeente Aalten is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van deze informatie. Het ontbreken van gegevens in het BIS of deze rapportage wil niet zeggen dat er geen bodemverontreiniging op een perceel of in een gebied aanwezig is. Indien u fouten of onvolkomenheden in de rapportage aantreft, kunt u ons helpen door deze te mailen naar gemeente@aalten.nl.

U vindt hier informatie over: "Direct regelen"

Direct regelen

Vraag nu bodeminformatie aan via de knop hieronder omgevingsrapportage

Aanvraag omgevingsrapportage

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie