HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Bouw en verbouwing, welstand

Bouw en verbouwing, welstand

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Als u een omgevingsvergunning hebt aangevraagd voor een bouw of verbouwing, kan de gemeente uw aanvraag voorleggen aan de welstandscommissie. Deze commissie bekijkt:

 • hoe het gebouw er na de bouw of verbouwing uit komt te zien; 
 • welke materialen er gebruikt worden;
 • of uw bouwplan past in de bestaande omgeving of bij andere bouwplannen in de omgeving; 
 • of uw bouwplan voldoende kwaliteit heeft.

De eisen die de gemeente aan een bouw of verbouwing stelt, kunt u bekijken in de welstandsnota van de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

 • Tekeningen van de gewenste bouw of verbouwing.
 • Details over hoe het gebouw eruit komt te zien.
 • Kleurenfoto's van hoe het gebouw en de aangrenzende bouwwerken er nu uitzien.
 • Gegevens over de bouwmaterialen en kleuren die u wilt gebruiken.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Zodra de gemeente u laat weten of u een omgevingsvergunning krijgt, weet u ook of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen.

Weet van tevoren of uw bouwplan voldoet

 • Als u van tevoren wilt weten of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen, vraagt u een vooroverleg bouwen aan via het Omgevingsloket. In het Omgevingsloket wordt het vooroverleg bouwen ‘contact met het bevoegd gezag’ genoemd. 
 • Op verzoek wordt hier ook het voorlopige oordeel aan de welstandscommissie in meegenomen.
U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Voor de kosten verwijzen wij u naar de tarieventabel die behoort bij de legesverordening. Deze kunt u hieronder vinden bij het onderdeel "Lokale regelgeving".

U vindt hier informatie over: "Aanvullende info"

Aanvullende info

Voorwaarden

De volgende gegevens ingediend te worden:

 1. Een schets van de gewenste bebouwing (gevelaanzichten, plattegronden bestaand en nieuw op schaal 1:100).
 2. Een situatieschets
 3. foto's van de huidige situatie en aangrenzende bebouwing.

Vraag een vooroverleg aan

Wilt u een nieuwbouw, grote renovatie of omvangrijke verbouwing realiseren? Het is dan verstandig om eerst zelf een schets te maken van wat u wilt bouwen en deze schets aan de welstandscommissie voor te leggen. De commissie geeft dan een principeoordeel. Zo voorkomt u hoge architectkosten voor het ontwerp van een bouwwerk dat niet door de welstandscommissie wordt geaccepteerd.

U kunt dit aanvragen via Direct regelen

U vindt hier informatie over: "Direct regelen"

Direct regelen

Algemeen

Met onderstaand formulier kunt u online een aanvraag doen voor omgevingsvergunning toetsen aan welstand.

Omgevingsvergunning

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

U vindt hier informatie over: "Verwijzingen"

Verwijzingen

De Welstandsnota kunt u raadplegen via onderstaande link.
 

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie