HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Brandveiligheid, advies

Brandveiligheid, advies

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Twijfelt u aan de brandveiligheid in uw gebouw en/of uw wijze van gebruik, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Bestuur en Openbare Ruimte / team Beheer Openbare Ruimte van de gemeente.

Een woning of pand moet brandveilig zijn. Bij de brandweer kunt u advies vragen over de brandveiligheid van uw gebouw. De brandweer adviseert ook de gemeente bij de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning (bouw- en/of milieu) bekijkt de gemeente altijd ook of voldoende aandacht is besteed aan de brandveiligheid.

U hoeft na zo'n aanvraag dus niet nog afzonderlijk een brandveiligheidsadvies aan de gemeente te vragen.

In alle andere gevallen kunt u wel zelf brandveiligheidsadviezen vragen aan de gemeente Aalten.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

De informatie die nodig is om te kunnen adviseren is sterk afhankelijk van de situatie ter plaatse. Overleg dan ook eerst met de betreffende ambtenaar hierover.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U kunt contact opnemen met de afdeling Bestuur en Openbare Ruimte, team Beheer Openbare Ruimte om te overleggen welk advies voor u wenselijk is.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Bij het aanvragen van een vergunning brandveilig gebruik bent u op basis van de gemeentelijke legesverordening leges verschuldigd.

In alle andere gevallen kunt u kosteloos advies vragen aan de afdeling Bestuur en Openbare Ruimte (BOR), team Beheer Openbare Ruimte van de gemeente Aalten.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende info"

Aanvullende info

De overheid rekent het tot haar taak om in het kader van de openbare veiligheid de brandveiligheid te behartigen. In de Brandweerwet is dit omschreven als wettelijke verplichting van burgemeester en wethouders.

Nog elk jaar overlijden circa 70 mensen ten gevolge van brand en is er miljoenen aan materiële schade. De overheid heeft als taak de brandveiligheid van bouwwerken te bewaken. Naast brandveilig bouwen is een brandveilig gebruik van belang. Omgevingsvergunning voor bouw, milieu en gebruik zijn hierbij de belangrijkste instrumenten.

De afdeling Bestuur en Openbare Ruimte, team Beheer Openbare Ruimte, richt zich in eerste instantie met name op risicovolle bedrijven en gebouwen met veel bezoekers. Die moeten meestal een melding brandveilig gebruik indienen.  Die hebben meestal

Tips:

 • Rook nooit in bed.
  Roken in bed is brandoorzaak nummer één bij woningbranden. Hoe onwaarschijnlijk het ook klinkt, het komt veelvuldig voor dat mensen met een brandende sigaret in slaap vallen. De giftige stoffen die vrijkomen bij brand zullen de slapende roker snel bedwelmen, waardoor deze niet meer in staat is alert te reageren.
 • Zorg voor voldoende ventilatie.
  Laat de televisie niet onnodig stand-by staan. Dit voorkomt brand en scheelt óók in uw stroomrekening. Hebt u uw televisie, PC of andere elektrische apparaten in een kast staan of ingebouwd, zorg dan altijd voor voldoende ventilatiemogelijkheden. Dit geldt ook voor halogeenverlichting. Deze spots worden erg warm en die warmte moet weg kunnen. Onvoldoende ventilatie veroorzaakt oververhitting en daarmee de kans op een brand.
 • Voorkom kortsluiting.
  Een eveneens grote oorzaak van een binnenbrand is kortsluiting, die in de meeste gevallen ontstaat door het niet afrollen van stekkerdozen en kabelhaspels. Een opgerold snoer kan erg warm worden en gaan smelten, kortsluiting is het gevolg, wat in de meeste gevallen dan gepaard gaat met enorme rookontwikkeling of in de ergste gevallen met brand. Niet alleen een opgerolde kabelhaspel maar ook een opgerolde of opgevouwen elektrische deken kan de oorzaak van kortsluiting zijn. De bedrading kan door het opvouwen beschadigen. Leg een elektrische deken dus altijd zorgvuldig weg en gebruik het alleen als die helemaal uitgevouwen is.
 • Zorg dat kinderen niet met lucifers, aanstekers of kaarsen kunnen spelen.
  Ook dit is nog steeds een belangrijke oorzaak van veel branden. Maak de kinderen bewust van de gevaren en gevolgen van brand.
 • Wees voorzichtig met licht ontvlambare vloeistoffen.
  Bij het gebruik van spiritus, benzine, thinner en andere vloeistoffen, maar bijvoorbeeld ook sommige lijmstoffen kan een sigaret of de waakvlam van een geiser al voor een steekvlam zorgen. Wees dan ook erg voorzichtig bij het gebruik van deze middelen.
 • Keukenapparatuur onderhouden.
  Ook voor de keuken zijn er enkele aandachtspunten met betrekking tot brandpreventie. Zorg bijvoorbeeld altijd voor een schone afzuigkap en vervang het filter regelmatig. Bij een eventuele vlam in de pan verkleint u hiermee de kans op het in brand raken van de afzuigkap aanzienlijk. Gebruik de oven en/of magnetron ook altijd alleen maar waarvoor het bestemd is; het bereiden of verwarmen van voedsel of drank. Het verwarmen of drogen van ander materiaal dan voedsel levert brandgevaar op.
 • Schoonmaken en -houden elektrische apparaten.
  De wasdroger staat met stip op de eerste plaats van elektrische apparaten die brand kunnen veroorzaken. Want hete lucht en stof vormen een "ideale" combinatie voor een brand. Maak het filter van de wasdroger dan ook iedere keer na een droogbeurt stofvrij. En reinig één keer per vijf jaar uw droger grondig van binnen. Laat de droger ook nooit draaien als u niet thuis bent. Door deze maatregelen verkleint u de kans op brand. Dit schoonmaken is natuurlijk niet alleen bij uw droger van belang. Maak ook uw kleine elektrische apparaten tijdig schoon. Denk hierbij aan de haarföhn, frituurpan, stofzuiger en broodrooster. Vervuilde apparaten zijn een stuk onveiliger en vergroten daardoor de kans op brand.
 • Draag geen wijde kleding als u aan het koken of barbecuen bent.
  Bijvoorbeeld een ochtendjas, die niet alleen wijde mouwen heeft, maar ook nog eens vaak van brandbare stof is gemaakt.
 • Laat uw schoorsteen tenminste eenmaal per jaar vegen.
  Als u vaker dan drie keer per week stookt, adviseren wij zelfs twee keer per jaar de schoorsteenveger te laten komen. Weet wat u moet doen als er toch een schoorsteenbrand ontstaat. Kijk in onze brochure "Veilig stoken".
 • Plaats rookmelders.
  Één of meerdere rookmelders in huis zorgen er voor dat u en uw huisgenoten bij brand snel gealarmeerd worden en zich tijdig in veiligheid kunnen brengen.
 • Maak een vluchtplan.
  Maak met uw huisgenoten afspraken hoe men het huis moet ontvluchten bij brand. Denk daarbij ook aan alternatieve routes. Zorg dat deuren snel te openen zijn en houdt sleutels van afgesloten deuren binnen handbereik. Spreek ook af wie voor welke baby, kind, oudere of mindervalide zorgt.
 • Probeer een brand te blussen.
  Doe dit alleen als dit zonder gevaar kan. Zorg eerst voor de ontruiming van de woning. Gebruik de juiste apparatuur. Gebruik nooit water bij "vlam in de pan", maar dek de pan af met een grote natte doek of het deksel.
U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

 • Bouwverordening gemeente Aalten

  Raadpleeg hier de verordening.

 • Brandbeveiligingsverordening niet-bouwwerken gemeente Aalten 2012

  Raadpleeg hier de verordening.

 • Verordening leges 2018

  Raadpleeg hier de verordening.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie