HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Burgerinitiatief

Burgerinitiatief

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Als inwoner van Aalten heeft u de mogelijkheid zelf onderwerpen op de politieke agenda te plaatsen. Dit is het recht van burgerinitiatief.

Het burgerinitiatief is een uitnodiging aan de inwoners om hun steentje bij te dragen aan - bijvoorbeeld - de leefbaarheid en veiligheid van de gemeente. Elk voorstel/onderwerp waar 30 inwoners van de gemeente Aalten hun handtekening onder zetten, wordt serieus besproken in de gemeenteraad. Het burgerinitiatief staat met name open voor ideeën en plannen ter verbetering van uw buurt, uw wijk, uw leefomgeving.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Wat doet de gemeenteraad met uw voorstel?

  • De raad agendeert het initiatief voor zijn eerstvolgende vergadering na indiening van uw verzoek. U krijgt een uitnodiging en de mogelijkheid uw voorstel mondeling toe te lichten.
  • De raad kan vervolgens beslissen het initiatief direct te behandelen of besluiten om het voorstel/onderwerp voor advies aan het college voor te leggen.
  • Als de gemeenteraad een besluit heeft genomen over uw onderwerp/voorstel krijgt u hiervan zo snel mogelijk schriftelijk bericht. Ook wordt het besluit bekendgemaakt in de gemeenterubriek Aalten Actueel en op de gemeentelijke website.

Wat is er niet mogelijk?

Uw onderwerp/voorstel moet gaan over iets waarover de gemeenteraad zelf kan beslissen. Het burgerinitiatief is niet bedoeld voor vragen, klachten en/of bezwaren tegen besluiten van het gemeentebestuur. Ook is het niet mogelijk onderwerpen/voorstellen in te dienen waarover de gemeenteraad tijdens de lopende raadsperiode al een besluit heeft genomen.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Bij de griffie kunt u navragen of uw onderwerp/voorstel geschikt is voor behandeling door de gemeenteraad. Als dit het geval is dan dient u een verzoek in bij de burgemeester om uw onderwerp/voorstel te agenderen.

Uw verzoek moet in ieder geval een korte omschrijving en toelichting op uw agendapunt bevatten. Het onderwerp/voorstel moet door tenminste dertig personen worden ondersteund via handtekeningen. Naast uw persoonlijke gegevens (naam, adres, geboortedatum en handtekening) moet u ook de persoonlijke gegevens van uw ondersteuners in uw verzoek opnemen. Alleen als u inwoner bent van de gemeente Aalten kunt u een burgerinitiatief indienen of ondersteunen.

Brief sturen

U kunt uw brief sturen aan:
Gemeente Aalten
t.a.v. de burgemeester
Postbus 119
7120 AC Aalten.

Online verzoek indienen

U kunt het verzoek ook online indienen. Dit doet u bij het onderdeel 'Direct regelen'.

Nadere informatie

Voor vragen over het indienen van een burgerinitiatief kunt u terecht bij de griffie, tel. (0543) 49 33 33 of e-mail griffie@aalten.nl.

U vindt hier informatie over: "Direct regelen"

Direct regelen

Met onderstaand formulier kunt u online een aanvraag doen voor burgerinitiatief.

Burgerinitiatief indienen

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

  • Verordening Burgerinitiatief gemeente Aalten 2008

    Raadpleeg hier de verordening.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie