HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Burgerinitiatief

Burgerinitiatief

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Als inwoner van Aalten heeft u de mogelijkheid zelf onderwerpen op de politieke agenda te plaatsen. Dit is het recht van burgerinitiatief.

Het burgerinitiatief is een uitnodiging aan de inwoners om hun steentje bij te dragen aan - bijvoorbeeld - de leefbaarheid en veiligheid van de gemeente. Elk voorstel/onderwerp waar 30 inwoners van de gemeente Aalten hun handtekening onder zetten, wordt serieus besproken in de gemeenteraad. Het burgerinitiatief staat met name open voor idee├źn en plannen ter verbetering van uw buurt, uw wijk, uw leefomgeving.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Wat doet de gemeenteraad met uw voorstel?

  • De raad agendeert het initiatief voor zijn eerstvolgende vergadering na indiening van uw verzoek. U krijgt een uitnodiging en de mogelijkheid uw voorstel mondeling toe te lichten.
  • De raad kan vervolgens beslissen het initiatief direct te behandelen of besluiten om het voorstel/onderwerp voor advies aan het college voor te leggen.
  • Als de gemeenteraad een besluit heeft genomen over uw onderwerp/voorstel krijgt u hiervan zo snel mogelijk schriftelijk bericht. Ook wordt het besluit bekendgemaakt in de gemeenterubriek Aalten Actueel en op de gemeentelijke website.

Wat is er niet mogelijk?

Uw onderwerp/voorstel moet gaan over iets waarover de gemeenteraad zelf kan beslissen. Het burgerinitiatief is niet bedoeld voor vragen, klachten en/of bezwaren tegen besluiten van het gemeentebestuur. Ook is het niet mogelijk onderwerpen/voorstellen in te dienen waarover de gemeenteraad tijdens de lopende raadsperiode al een besluit heeft genomen.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Bij de griffie kunt u navragen of uw onderwerp/voorstel geschikt is voor behandeling door de gemeenteraad. Als dit het geval is dan dient u een verzoek in bij de burgemeester om uw onderwerp/voorstel te agenderen.

Uw verzoek moet in ieder geval een korte omschrijving en toelichting op uw agendapunt bevatten. Het onderwerp/voorstel moet door tenminste dertig personen worden ondersteund via handtekeningen. Naast uw persoonlijke gegevens (naam, adres, geboortedatum en handtekening) moet u ook de persoonlijke gegevens van uw ondersteuners in uw verzoek opnemen. Alleen als u inwoner bent van de gemeente Aalten kunt u een burgerinitiatief indienen of ondersteunen.

Brief sturen

U kunt uw brief sturen aan:
Gemeente Aalten
t.a.v. de burgemeester
Postbus 119
7120 AC Aalten.

Online verzoek indienen

U kunt het verzoek ook online indienen. Dit doet u bij het onderdeel 'Direct regelen'.

Nadere informatie

Voor vragen over het indienen van een burgerinitiatief kunt u terecht bij de griffie, tel. (0543) 49 33 33 of e-mail griffie@aalten.nl.

U vindt hier informatie over: "Direct regelen"

Direct regelen

Met onderstaand formulier kunt u online een aanvraag doen voor burgerinitiatief.

Burgerinitiatief indienen

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

  • Verordening Burgerinitiatief gemeente Aalten 2008

    Raadpleeg hier de verordening.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie