HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Caravan parkeren op de openbare weg

Caravan parkeren op de openbare weg

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Als u uw caravan, kampeerwagen, camper, aanhanger of vouwwagen op de openbare weg wilt parkeren, mag dit meestal maar voor 3 dagen.

Als u langer wilt parkeren, vraagt u een ontheffing aan bij de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

U krijgt de ontheffing onder de volgende voorwaarden:

 • U neemt niet te veel parkeerruimte in.
 • Het straatbeeld wordt er niet slechter van.
 • De gemeente wijst een parkeerplek voor u aan.
 • Het levert geen overlast of gevaar op voor weggebruikers en de mensen die in de buurt wonen.

De gemeente beoordeelt in concrete gevallen of sprake is van hinderlijk parkeergedrag waarmee deze algemene regels worden overtreden. De overtreder zal eerst  worden gewaarschuwd om het kampeermiddel van de openbare weg te verwijderen. Daarna kan door de gemeente bestuursdwang worden toegepast ingevolge de Awb en Gemeentewet, hetgeen betekent dat het kampeermiddel door of vanwege de gemeente wordt verwijderd op kosten van de overtreder.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

 • Uw naam en adres.
 • De periode dat u wilt parkeren.
 • Waarom u uw caravan, kampeerwagen, camper, aanhanger of vouwwagen wilt parkeren op de openbare weg.
 • Een omschrijving of een afbeelding van uw voertuig.
U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de ontheffing krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Het tarief (2021) voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, bedraagt € 44,30.

Het tarief (2022) voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, bedraagt € 45,40.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende info"

Aanvullende info

Overleg met uw buren. Het komt de relatie met uw buren ten goede als zij van uw aanvraag op de hoogte zijn. Als de gemeente klachten ontvangt, is dat in de toekomst misschien een reden om een ontheffing te weigeren.

U vindt hier informatie over: "Direct regelen"

Direct regelen

Met onderstaand formulier kunt u online een aanvraag doen voor een parkeerontheffing.

Aanvraag parkeerontheffing

Aanvullende informatie

U betaalt de ontheffing tegelijk met deze aanvraag. Mocht de ontheffing onverhoopt niet verleend worden, dan wordt het betaalde bedrag teruggestort op uw rekening.

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

 • Algemene Plaatselijke Verordening Aalten 2015

  Raadpleeg hier de verordening.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie