HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Carbidschieten

Carbidschieten

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Onder carbidschieten wordt verstaan: het in een bus, container of opslagvat op explosieve wijze verbranden van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen.

Wilt u tijdens de jaarwisseling carbidschieten? Dat mag op Oudejaarsdag tussen 10.00 en 20.00 uur, buiten de bebouwde kom en met een vrij schootsveld van tenminste 100 meter. U dient dit dan wel tenminste 3 weken voor de activiteit aan het college van burgemeester en wethouders te melden door middel van een meldingsformulier (zie tabblad Direct regelen).

De gemeente/ politie controleert deze activiteit.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

 1. Onder carbid schieten wordt verstaan: het in een bus/container/opslagvat op explosieve wijze verbranden van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gas(mengsels) met vergelijkbare eigenschappen.
 2. Het is verboden in de open lucht met carbid te schieten.
 3. Het verbod in punt 2 geldt niet indien het carbid schieten plaatsvindt op Oudejaarsdag tussen 10.00 uur en 20.00 uur, mits:
  • Bij het carbid schieten gebruikt u alleen bussen met een maximale inhoud van 40 liter;
  • Het carbid schieten gebeurt buiten de bebouwde kom op een afstand van ten minste 100 meter van woningen en 300 meter van gebouwen, bouwwerken of andere werken voorzieningen waarin dieren verblijven;
  • Het vrije schootsveld is tenminste 100 meter en binnen dit schootsveld zijn geen openbare wegen, paden en geen personen aanwezig;
  • De bussen worden afgesloten met plastic of leren (voet)ballen;
  • Degene die met carbid schiet neemt alle maatregelen die hij redelijkerwijs kan nemen gevaar voor mens en dier te voorkomen;
  • Degene die met carbid schiet doet daarvan tenminste drie weken van tevoren melding bij burgemeester en wethouders.
 4. Burgemeester en wethouders kunnen tot 1 week voorafgaand aan de datum van het carbid schieten verklaren dat zij hiertegen bezwaar hebben.
 5. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het in punt 2 opgenomen verbod.
 6. Het in punt 2 bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie of het Wetboek van Strafrecht
U vindt hier informatie over: "Direct regelen"

Direct regelen

Met onderstaand formulier kunt een online een melding indienen voor carbidschieten.

Melding carbidschieten

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

 • Algemene Plaatselijke Verordening Aalten 2015

  Raadpleeg hier de verordening.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie