HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Drank- en horecavergunning

Drank- en horecavergunning

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U mag alcohol verkopen in een slijterij of horecabedrijf, bijvoorbeeld een café, restaurant, cafetaria of snackbar. U heeft dan wel een Drank- en Horecavergunning nodig. Ook als u alcohol verkoopt in een sportkantine, verenigingslokaal of bedrijfsrestaurant. Levensmiddelenbedrijven (bijvoorbeeld supermarkten) hoeven geen vergunning te hebben om alcohol te verkopen. Maar zij mogen alleen zwak alcoholische drank verkopen, zoals bier en wijn. U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Ook moet u een vergunning aanvragen voor het exploiteren van een horeca-inrichting, een zogenaamde exploitatievergunning.

Wilt u alcohol schenken tijdens een tijdelijk evenement? Dan moet u een ontheffing aanvragen, zie hiervoor Evenementen organiseren, vergunning of melding.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Met een drank- en horecavergunning mag u alcohol verkopen en schenken aan personen van 18 jaar en ouder.

U kunt de vergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Uw personeelsleden zijn 16 jaar of ouder.
 • Uw barmedewerker onder de 18 jaar mag alcohol verkopen, maar niet drinken.
 • Alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar en hebben een SVH Verklaring Sociale hygiëne of Verklaring Vakbekwaamheid. Dit kunt u opzoeken in het Register Sociale Hygiëne.
 • Geen van de leidinggevenden heeft een strafblad.
 • In uw zaak moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn. Deze leidinggevende staat ook vermeld op uw vergunning.

Verenigingen en stichtingen

Voor verenigingen en stichtingen die alcohol schenken gelden extra voorwaarden:

 • De uren waarop alcohol wordt geschonken en de leeftijdsgrens is op een goed zichtbare plek opgehangen.
 • Er zijn binnen de vereniging of stichting minstens twee leidinggevenden met een SVH Verklaring Sociale Hygiëne.
 • Wanneer er alcohol wordt geschonken is een van deze leidinggevenden aanwezig.
 • De huisregels rondom alcoholgebruik staan in het bestuursreglement.

Voor het in gebruik nemen van een gebouw als horecabedrijf moeten uiteraard de planologische mogelijkheden aanwezig zijn. Op grond van het Bouwbesluit moet in het kader van de veiligheid voor ruimten die voor meer dan 50 personen toegankelijk zijn ook een melding Brandveilig Gebruik worden ingediend. Betreft het een gelegenheid tot het bieden van overnachting van meer dan 10 personen of gehandicapten dan is een omgevingsvergunning Brandveilig Gebruik nodig. Deze formulieren kunt u vinden bij het onderdeel 'Formulieren'. Die verwijzen u door naar de site van het Omgevingsloket.

Indien u in verband met een nieuw te vestigen onderneming een exploitatievergunning of een Drank- en Horecavergunning aanvraagt, voert de gemeente een onderzoek in het kader van de BIBOB uit. Voor meer informatie gaat u naar het BIBOB-formulier.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

 • geldig identiteitsbewijs van elke persoon die op de vergunning wordt genoemd
 • plattegrond van het bedrijf, inclusief terras
 • officieel bestuursreglement (dit geldt alleen voor verenigingen en stichtingen)

De gemeente kan om extra stukken vragen, bijvoorbeeld arbeidscontracten van de leidinggevenden.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Doe dit in de gemeente waar uw zaak, vereniging of stichting is gevestigd.

Bibob-formulier

De gemeente kan u vragen een Bibob-vragenformulier in te vullen. Daarmee beoordeelt de gemeente de betrouwbaarheid van uw onderneming. Als er bijvoorbeeld sprake is van een crimineel verleden, kan de gemeente besluiten om u geen vergunning te geven.

Nieuwe leidinggevende altijd melden

Als er een nieuwe leidinggevende bijkomt, moet u dit melden bij de gemeente. U hoeft hiervoor geen nieuwe vergunning aan te vragen.

Voor meer informatie gaat u naar het BIBOB-formulier.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

 • U krijgt binnen 8 weken bericht.
 • Als u de vergunning aanvraagt voor een vereniging of stichting krijgt u binnen 6 maanden bericht.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Voor het verlenen van een vergunning of ontheffing op grond van de Drank- en horecawet worden leges in rekening gebracht. 

Tarief 2021:
De kosten voor deze vergunning bedragen € 363,80.

De Legesverordening van de gemeente Aalten vindt u bij het onderdeel "Lokale regelgeving".

U vindt hier informatie over: "Direct regelen"

Direct regelen

Met onderstaand formulier kunt u online een aanvraag doen voor vergunning of melding verandering drank en horeca.

Aanvraag vergunning of melding verandering drank en horeca

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

 • Algemene Plaatselijke Verordening Aalten 2015

  Raadpleeg hier de verordening.

 • Verordening leges 2021

  Raadpleeg hier de verordening.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie