HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Exploitatieovereenkomst

Exploitatieovereenkomst

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

In een exploitatieovereenkomst staan afspraken over het aanleggen van openbare voorzieningen, zoals:

  • riolering;
  • wegen;
  • verlichting;
  • het bouwrijp maken van grond.

De gemeente maakt afspraken hierover met projectontwikkelaars, bouwondernemingen of woningcoöperaties. In de overeenkomst staat bijvoorbeeld wie de kosten betaalt voor de aanleg van de voorziening.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Wat u moet meenemen, hangt af van de afspraken die u met de gemeente wilt maken. Als u al een bouwplan hebt, neemt u dat in ieder geval mee.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

De aanpak verschilt per project. Neem contact op met de gemeente als u hierover meer informatie wilt.

U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

  • Exploitatieverordening gemeente Aalten 2005

    Raadpleeg hier de verordening.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie