HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Exploitatievergunning horecabedrijf

Exploitatievergunning horecabedrijf

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Wilt u een horecabedrijf exploiteren, dan hebt u een exploitatievergunning nodig van de gemeente. Deze vergunningsplicht geldt voor elk horecabedrijf, dus ook als u geen alcoholhoudende drank serveert, moet u deze exploitatievergunning aanvragen.

Serveert u ook alcoholhoudende drank, dan is naast de exploitatievergunning ook een Drank- en Horecavergunning noodzakelijk.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Indien u alcoholhoudende drank serveert dient u naast de exploitatievergunning ook een Drank- en Horecavergunning aan te vragen.

Een Drank- en Horecavergunning kan worden verstrekt aan personen van 21 jaar en ouder, die voldoen aan de in de wet gestelde zedelijkheidseisen en die in het bezit zijn van de Verklaring Sociale Hygiëne. Bovendien dienen de lokalen die in gebruik zijn te voldoen aan de inrichtingseisen die de wet stelt. De locatie moet passen binnen het bestemmingsplan.

Voor het in gebruik nemen van een gebouw als horecabedrijf moeten uiteraard de planologische mogelijkheden aanwezig zijn. Op grond van het Bouwbesluit moet in het kader van de veiligheid voor ruimten die voor meer dan 50 personen toegankelijk zijn ook een melding Brandveilig Gebruik worden ingediend. Betreft het een gelegenheid tot het bieden van overnachting van meer dan 10 personen of gehandicapten dan is een omgevingsvergunning Brandveilig Gebruik nodig. Deze formulieren kunt u vinden bij het onderdeel 'Formulieren'. Die verwijzen u door naar de site van het Omgevingsloket.

Indien u in verband met een nieuw te vestigen onderneming een exploitatievergunning of een Drank- en Horecavergunning aanvraagt, voert de gemeente een onderzoek in het kader van de BIBOB uit. Het BIBOB-formulier hiervoor vindt u bij het onderdeel 'Formulieren'. Voor het onderzoek in het kader van de BIBOB worden geen kosten in rekening gebracht.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

 • Verklaring Sociale Hygiëne voor alle personen/ leidinggevenden die op de vergunning worden genoemd.
 • Een bedrijfs- of ondernemingsplan met informatie over de werkzaamheden, de producten en de mensen voor wie uw horecabedrijf bedoeld is.
 • Een huurovereenkomst, eigendomsbewijs of pachtovereenkomst van het pand.
 • Een plattegrond van het pand met de ligging, indeling, de verschillende ruimten en de grenzen van het terrein.
 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van alle leidinggevenden die in loondienst zijn.
 • Een kopie van de arbeidsovereenkomst van alle leidinggevenden die in loondienst zijn.
 • Een ingevuld Bibob-formulier.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken hoort u van de gemeente of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met maximaal 8 weken verlengen.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Voor het verlenen van een vergunning of ontheffing op grond van de Drank- en Horecawet worden leges in rekening gebracht.

Tarief 2021:
De kosten voor deze vergunning bedragen € 363,80.

De Legesverordening van de gemeente Aalten vindt u bij het onderdeel "Lokale regelgeving".

U vindt hier informatie over: "Aanvullende info"

Aanvullende info

U kunt pas starten met de exploitatie van uw horecabedrijf als de benodigde exploitatievergunning en een eventuele drank-en horecavergunning definitief door de burgemeester zijn verleend.

U vindt hier informatie over: "Direct regelen"

Direct regelen

Met onderstaand formulier kunt u online een aanvraag doen voor vergunning of melding verandering drank en horeca.

Aanvraag vergunning of melding verandering drank en horeca

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

 • Algemene Plaatselijke Verordening Aalten 2015

  Raadpleeg hier de verordening.

 • Verordening leges 2021

  Raadpleeg hier de verordening.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie