HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Gehandicaptenparkeerkaart

Gehandicaptenparkeerkaart

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in alle EU-landen, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland. U moet zich wel houden aan de lokale parkeerregels.

Er zijn drie soorten kaarten:

 • Bestuurderskaart. Deze kaart krijgt u als u zelf uw auto bestuurt.
 • Passagierskaart. Deze kaart krijgt u als u voor vervoer afhankelijk bent van anderen.. Deze kaart krijgt u als u voor vervoer afhankelijk bent van anderen.
 • Instellingskaart. Deze kaart is bedoeld voor instellingen voor het vervoer van bewoners.

De parkeerkaart:

 • Staat op naam van een persoon.
 • Staat niet op kenteken. U kunt de kaart voor elke auto gebruiken.
 • Is maximaal 5 jaar geldig.
U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Om in aanmerking te komen voor:

 • Bestuurderskaart
  • Bent u in redelijkheid niet in staat zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan een stuk te voet te overbruggen. U heeft een aantoonbare loopbeperking van ten minste zes maanden.
  • Kunt u zelf auto rijden.
 • Passagierskaart
  • Kunt u niet verder dan 100 meter zelfstandig lopen, ook niet met hulpmiddelen zoals een stok, krukken of een rollator.
  • Kunt u niet zelf auto rijden.
  • Heeft u continu de hulp van een bestuurder nodig.
 • Instellingenkaart
  • Het bestuur van een instelling waar mensen met een beperking verblijven, kan voor het vervoer van de bewoners een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen.

U kunt ook een combinatie van een bestuurderskaart en een passagierskaart aanvragen. Bijvoorbeeld als u blijvend in een rolstoel zit.

Vraagt u voor het eerst bij de gemeente Aalten een parkeerkaart aan of is uw huidige kaart voor minder dan 5 jaar afgegeven, dan kijken we of er voldoende informatie bekend is om te bepalen of de kaart verstrekt kan worden. Als dit niet het geval is, sturen we uw aanvraag door een medische beoordelingsinstantie waarmee wij samenwerken. Deze instantie adviseert de gemeente om wel of niet een gehandicaptenparkeerkaart te verstrekken. Er wordt bij dit onderzoek gekeken naar uw persoonlijke omstandigheden en uw lichamelijke situatie.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

 • Uw geldige identiteitsbewijs

 • Een pasfoto die voldoet aan de pasfoto-eisen

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Aan de aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart zijn kosten verbonden, zoals een verplicht medisch advies bij een eerste aanvraag en verder het verstrekken van de kaart. Deze kosten worden in rekening gebracht bij de aanvrager van de gehandicaptenparkeerkaart.

De kosten worden ook bij afwijzing van uw aanvraag in rekening gebracht.

De kosten voor een eerste aanvraag bedragen in 2021 €101,80.
De kosten voor een verlenging bedragen in 2021 €28,10.

De kosten voor een eerste aanvraag bedragen in 2022 € 104,30.
De kosten voor een verlenging bedragen in 2022 € 28,80.

U vindt hier informatie over: "Direct regelen"

Direct regelen

Algemeen

Met onderstaand formulier kunt u online een aanvraag doen voor een gehandicaptenparkeerkaart.

Aanvraag gehandicaptenparkeerkaart Instellingen en Personen

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

U vindt hier informatie over: "Cliëntondersteuning"

Cliëntondersteuning

Helpt mensen om regie te houden over hun leven en de hulp die ze krijgen. Het is een mix van informatie, advies en praktische hulp. Cliëntondersteuning duurt in principe korte tijd. De cliëntondersteuner helpt u bij het oplossen van uw problemen en het regelen van hulp. Het doel is dat u daarna weer zelf verder kunt.

Voor wie is cliëntondersteuning?

Een cliënt  is iemand die zorg of hulp krijgt van een instantie. Of iemand die dit wil gaan aanvragen. Alle cliënten hebben recht op gratis cliëntondersteuning. Dat staat in de wet. De gemeente moet voor deze cliëntondersteuning zorgen.

Cliëntondersteuning is een algemene voorziening. Dat betekent dat het makkelijk toegankelijk is. Voor iedereen die daar behoefte aan heeft. U kunt ondersteuning vragen bij problemen op allerlei terreinen, zoals onderwijs, jeugdzorg, werk, inkomen, zorg en wonen en welzijn

Wat doet de cliëntondersteuner?

De cliëntondersteuner kan u helpen om zelf te beslissen over uw hulp of zorg. Hij of zij geeft informatie en advies en regelt praktische zaken. Bij de gemeente en bij andere instanties. De cliëntondersteuner komt op voor uw belang. Zodat u de hulp krijgt die u nodig heeft. De cliëntondersteuner kan helpen met:

 • uitzoeken waar de problemen zitten;
 • kiezen wat voor zorg of ondersteuning er moet komen;
 • de juiste hulp regelen;
 • verschillende soorten hulp op elkaar afstemmen;
 • bepalen of de hulp goed heeft gewerkt.

Gratis en Onafhankelijk

De gemeente moet voor cliëntondersteuning zorgen. Cliëntondersteuning is voor iedereen gratis. Er mag voor cliëntondersteuning geen eigen bijdrage worden gevraagd.
De cliëntondersteuner moet onafhankelijk werken. Los van de gemeente, het zorgkantoor of zorgaanbieders. Uw belangen staan voorop.
Heeft u het idee dat uw cliëntondersteuner niet onafhankelijk is, dan kunt u dit melden bij de gemeente. U mag vragen om een andere ondersteuner.

Waarbij kunt u ondersteuning krijgen?

U kunt ondersteuning krijgen bij het aanvragen van zorg. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van:

 • Wlz-zorg (Wet Langdurige Zorg)
 • Jeugdhulp
 • ondersteuning uit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)
 • een uitkering, bijvoorbeeld bijstand of Wajong

De cliëntondersteuner kan u ook helpen bij het keukentafelgesprek. Ook als u al een indicatie voor zorg heeft, kunt u hulp krijgen. Bijvoorbeeld bij het kiezen van een zorgaanbieder en maken van een zorgplan of budgetplan.

De gemeente Aalten heeft voor Cliëntondersteuning een contract met MEE Oost Gelderland Doetinchem. Tel.0314-34 42 24.

Maar ook bij de Vrijwillige Ouderen Adviseurs (via Figulus Welzijn Aalten) Tel.0543-47 39 93

Meer informatie: neem dan contact op met het Zorgloket van de gemeente Aalten 0543-49 33 33.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie