HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Geluidsoverlast veroorzaken

Geluidsoverlast veroorzaken

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Als u als straatmuzikant muziek wilt maken op straat zoals bijvoorbeeld met een draaiorgel, dan hoeft u hiervoor geen vergunning bij de gemeente aan te vragen.

Bij bepaalde activiteiten die u uitvoert, kunt u overlast van geluid veroorzaken. Bijvoorbeeld als u bouwmachines of geluidsapparatuur gebruikt. U hebt hiervoor een ontheffing nodig van de gemeente.

Horecabedrijven kunnen maximaal 12 keer per jaar een ontheffing krijgen van de geluidsnormen voor incidentele festiviteiten, naast de jaarlijks aangegeven collectieve feestdagen. Dit geldt ook voor andere bedrijven die een feest met muziek willen organiseren, waarmee ze de geluidsnormen die binnen dat bedrijf gelden, overtreffen. Het hiervoor bestemde meldingsformulier is te vinden bij het onderdeel 'Formulieren'.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Het is verboden in de openlucht een geluidsapparaat of een (recreatie)toestel in werking te hebben of handelingen te verrichten op een zodanige wijze, dat voor omwonenden of overigen in de omgeving geluidshinder wordt veroorzaakt.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

 • wat u gaat doen dat geluidsoverlast kan veroorzaken
 • datum en tijdstip waarop u geluidsoverlast kan veroorzaken
 • situatietekening
 • akoestisch rapport

Denk aan omwonenden

Om de overlast voor omwonenden zo klein mogelijk te houden, doet u in ieder geval het volgende:

 • U informeert omwonenden van tevoren wanneer en waarom de geluidsoverlast plaatsvindt.
 • U beperkt de momenten van geluidsoverlast zoveel mogelijk.
 • Als er een andere manier is die minder geluidsoverlast oplevert, doet u het op die manier.
U vindt hier informatie over: "Aanvullende info"

Aanvullende info

 • Als u een evenement organiseert, hebt u ook een evenementenvergunning nodig.
 • Bij bouwwerkzaamheden hebt u ook een omgevingsvergunning nodig.
U vindt hier informatie over: "Direct regelen"

Direct regelen

Met onderstaand formulier kunt u online een aanvraag doen voor Incidentele festiviteit melden bedrijven.

Incidentele festiviteit melden bedrijven

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

 • Algemene Plaatselijke Verordening Aalten 2015

  Raadpleeg hier de verordening.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie