HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Grafsteen of gedenkteken plaatsen

Grafsteen of gedenkteken plaatsen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Als u een grafsteen of gedenkplaat op een graf wilt plaatsen, hebt u een vergunning nodig van de gemeente. Uw grafsteenspecialist kan dit voor u regelen.

Als u een gedenkteken op een openbare plek wilt plaatsen, hebt u toestemming nodig van de wegbeheerder. Vaak is dit de gemeente, maar dit kan ook Rijkswaterstaat, de provincie of het waterschap zijn. Belangrijk is dat het gedenkteken de verkeersveiligheid niet in gevaar brengt. U kunt bijvoorbeeld een gedenkteken op een openbare plek plaatsen voor een verkeersslachtoffer of slachtoffer van zinloos geweld.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

In bijna alle gevallen wordt de aanvraag voor een vergunning tot plaatsen van een gedenkteken/gedenksteen ingediend door een steenhouwer maar u, als rechthebbende, kunt dit natuurlijk ook zelf doen. In de aanvraag vermeldt u om welk graf het gaat, op welke begraafplaats het graf is en wie er in begraven liggen. Tevens voegt u er een tekening in tweevoud bij met vermelding van de afmetingen van het gedenkteken en de te gebruiken materialen.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Product Tarief 2022
Vergunning plaatsen grafsteen € 69,00

U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie