HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Grond, bagger en bouwstoffen gebruiken

Grond, bagger en bouwstoffen gebruiken

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Als u gaat bouwen of verbouwen moet u zorgen dat de bouwmaterialen die gebruikt gaan worden, zoals grond en bouwstoffen, van goede kwaliteit zijn. Denk bij bouwstoffen aan beton, asfalt, dakpannen en bakstenen. In het Besluit bodemkwaliteit staat welke bouwmaterialen u moet melden.

Alleen bedrijven moeten melden dat zij bouwmaterialen gaan gebruiken. U moet in ieder geval melden waar de materialen vandaan komen en hoe u bouwafval afvoert. Ook het opnieuw gebruiken van sloopmateriaal moet u melden.

Als u grond wilt hergebruiken als bodem (dus niet in bijvoorbeeld een wal), dan geldt de Bodemkwaliteitskaart en het Bodembeheerplan van de gemeente Aalten. Hiervoor moet u een melding indienen bij de gemeente. Ook het opnieuw gebruiken van sloopmateriaal moet u melden.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Als grond wordt hergebruikt als bodem, moet u dit melden bij de gemeente waar de grond wordt toegepast. In de gemeenten uit de Achterhoek geldt een gezamenlijke bodemkwaliteitskaart en bodembeheerplan.

Als u meer dan 50 m3 grond wil ontvangen afkomstig van een locatie uit de buurt, dan moet u dit melden bij de gemeente Aalten.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Stap 1: bepaal of u een melding moet doen

Het bedrijf dat de bouwmaterialen gebruikt, moet de melding doen. Dit hoeft echter niet in de volgende situaties:

 • minder dan 50 m3 schone grond gebruiken
 • baggerspecie verspreiden op het aangrenzend perceel
 • eigen grond of baggerspecie in landbouwbedrijf gebruiken of opslaan
 • bouwstoffen die niet vervuild zijn gebruiken of opslaan

Als u als particulier zelf de bouwmaterialen gaat gebruiken, hoeft u dit niet te melden.

Stap 2: bepaal wanneer u de melding moet doen

 • Als u met uw bedrijf vervuilde bouwstoffen gebruikt, meldt u dit uiterlijk 30 dagen van tevoren.
 • Als u met uw bedrijf schone grond gebruikt, meldt u dit uiterlijk 5 werkdagen van tevoren.
 • Als u met uw bedrijf een tijdelijk depot voor grond of bagger oprichten of andere grote werken gaat uitvoeren, vraagt u aan de gemeente wanneer u dit moet melden.

Stap 3: de melding doen

Doe de melding bij het Meldpunt Bodemkwaliteit. Geef hierbij de volgende gegevens:

 • soort, hoeveelheid en kwaliteit van de bouwmaterialen
 • adresgegevens van het bedrijf dat de bouwmaterialen gebruikt
 • plaats waar u de bouwmaterialen gebruikt
 • datum waarop u de bouwmaterialen gebruikt
 • plaats waar de bouwmaterialen vandaan komen

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie