HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Grondverzet, regels

Grondverzet, regels

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Er is sprake van grondverzet als een partij grond of baggerspecie van meer dan 50 m3 naar een andere plek wordt verplaatst. Hiervoor gelden een aantal regels.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Grondverzet mag niet leiden tot een verslechtering van de ontvangende grond. Daarom heeft de gemeente een bodemkwaliteitskaart vastgesteld. Hierin is een ontgravingskaart en een toepassingskaart opgenomen. Op de ontgravingskaart kunt u de kwaliteit van de te ontgraven grond aflezen en op de toepassingskaart wordt aangegeven wat de kwaliteit van de toe te passen grond moet zijn.

  •  Grond met de kwaliteit AW - Landbouw is schoon en mag worden toegepast in de gebieden AW - Landbouw en Wonen.
  •  Grond met de kwaliteit Wonen is licht verontreinigd en mag alleen worden toegepast in het gebied Wonen.

Bedrijven moeten het grondverzet van meer dan 50 m3 melden bij het landelijk meldpunt bodemkwaliteit en daarna toetst de gemeente of het grondverzet voldoet aan de regels. Als het grondverzet op basis van de bodemkwaliteitskaart niet mogelijk is, kan er altijd een partijkeuring worden uitgevoerd, waardoor het grondverzet alsnog kan worden toegestaan. Dit kan met één van de volgende milieuhygiënische verklaringen:

  •  partijkeuring;
  •  erkende kwaliteitsverklaring;
  •  fabrikant-eigenverklaring;
  •  bodemonderzoek, mits de juiste onderzoeksprotocollen zijn gehanteerd.
U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Bedrijven hebben om een aanvraag te kunnen doen een aanvraagformulier nodig. Deze is te vinden op de site van het landelijk meldpunt bodemkwaliteit . Nadat u als gebruiker heeft ingelogd, kunt u online het meldingsformulier invullen en verzenden (snelste optie). U kunt er ook voor kiezen het meldingsformulier uit te printen en met de post naar het landelijk meldpunt te sturen.

Voordat uiteindelijk het grondverzet mag plaatsvinden moet u kunnen aantonen dat de toe te passen grond schoon genoeg is.

Tijdens transport moet de transporteur daarom het volgende bij zich hebben:

  •  meldingsformulier;
  •  een transportgeleidebiljet met hierop het nummer van de melding.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Particulieren en agrarische bedrijven zijn niet verplicht een melding te maken van grondverzet, maar dienen zich wel aan de regels te houden van het Besluit bodemkwaliteit.

Laat u dit echter doen door een hoveniersbedrijf, dan zal deze hiervan melding moeten maken bij het landelijke meldpunt bodemkwaliteit.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Vanaf het moment dat de aanvraag voor grondverzet is ingediend, gaan er maximaal vijf dagen overheen, voordat de aanvrager bericht heeft gekregen over een eventuele goedkeuring. Na deze vijf dagen mag dan het grondverzet worden uitgevoerd, tenzij de gemeente om aanvullende informatie vraagt of aangeeft dat het in strijd is met de regels.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Aan de meldingsprocedure zijn geen kosten verbonden.

Mocht de grond niet toepasbaar zijn volgens Besluit bodemkwaliteit, dan kan deze alleen worden afgevoerd naar een verwerker of reiniger. Dit brengt wel kosten met zich mee.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie