HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Huisnummer aanvragen of veranderen

Huisnummer aanvragen of veranderen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Als u een nieuwbouwhuis hebt gekocht of gehuurd en u weet niet wat uw huisnummer is, vraagt u dit op bij de gemeente. Dit doet u ook als u een extra huisnummer nodig hebt, omdat u uw woning splitst.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De gemeente moet elk verblijfsobject (huis, bedrijf, kerken, trafo's, garageboxen e.d.) nummeren. Ook moet zij namen vaststellen voor nieuwe straten, pleinen en andere delen van de openbare ruimte (bijvoorbeeld naar aanleiding van een nieuw bestemmingsplan en/of een omgevingsvergunning). Bovenstaande geldt voor alle verblijfsobjecten die voldoen aan de voorwaarden Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U kunt uw (extra) huisnummer aanvragen bij de gemeente. Dit kunt u doen met het formulier "Huisnummertoekenning, aanvraag ".

Heeft u een (extra) huisnummer nodig? Bijvoorbeeld omdat u gaat (ver)bouwen of splitsen? Dan doet u de aanvraag met die voor een omgevingsvergunning.

Wilt u een huisnummerbordje aanvragen en/of heeft u hierover nog vragen? Neem dan contact op met mevrouw B. Meijer via het Klant Contact Centrum (0543) 49 33 33. U kunt ook een e-mail sturen naar: gemeente@aalten.nl

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Als een huisnummer wordt toegekend en u daarvoor een huisnummerbesluit heeft ontvangen, verstrekt de gemeente u kosteloos één nummerbordje.

Voor diegenen die in het Buitengebied wonen kan er een huisnummerbordje op een paaltje worden geplaatst.

Tegen betaling van € 10,00 op IBAN: NL06 BNGH 0285 0000 20  t.n.v. de gemeente Aalten o.v.v.paaltje met huisnummerbordje 'met straatnaam en huisnummer' zal dit paaltje met bordje besteld en geplaatst gaan worden.

U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

  • Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2018

    Bekijk hier de verordening.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie