HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Hulp bij geldzaken en schulden

Hulp bij geldzaken en schulden

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Wordt het lastig om alle rekeningen te betalen? Of moet u rondkomen met minder inkomen door ziekte, ontslag of echtscheiding? Misschien heeft u geen zicht (meer) op uw inkomsten en uitgaven? U weet dat er iets moet gebeuren, maar wat?

De gemeente Aalten biedt ondersteuning aan mensen met geldzorgen. Samen met u gaan we op zoek naar een oplossing.

Vraag gerust om hulp, wacht daarmee niet te lang. Een eerste betalingsachterstand is vaak nog eenvoudig op te lossen. Wanneer u langer wacht wordt de kans groter dat uw schulden oplopen, waarmee de kans op een (eenvoudige) oplossing moeilijker wordt.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Samen met de consulent Schuldhulpverlening wordt, tijdens een eerste gesprek, uw financiële situatie besproken. Uw inkomsten, uitgaven en schulden worden daarbij in kaart gebracht. Dit gesprek is vrijblijvend.

Aan de hand van de uitkomsten van dit gesprek gaan we samen met u de mogelijkheden voor een eventuele oplossing bespreken.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Om u te kunnen ondersteunen bij een advies- en/of een schuldhulpverleningsaanvraag is het noodzakelijk dat uw financiële situatie goed in kaart wordt gebracht. Advies en informatie verstrekken wij u vrijblijvend.

Als wij samen met u een (schuld)regeling opstarten verwachten wij van u het volgende:

 • U bent bereid om uw financiële problemen daadwerkelijk op te lossen.
 • Om te voorkomen dat u (nieuwe) schulden krijgt, onderzoeken wij de oorzaak van uw problemen. Wij verwachten hierin uw medewerking.
 • Er mogen geen nieuwe schulden of betalingsachterstanden ontstaan.
 • U stelt alle middelen ter beschikking voor het betalen van eventuele schulden. Het kan zijn dat u hiervoor uw uitgavenpatroon dient aan te passen.
 • Indien noodzakelijk opent u een budgetbeheerrekening. Met deze rekening worden uw lasten, vanuit uw eigen inkomsten, automatisch betaald.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Wilt u zich aanmelden voor een vrijblijvend adviesgesprek? Vul dan het meldingsformulier in, dat u hiernaast kunt vinden.

Heeft u hulp nodig? U kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen:

 • per telefoon (0543) 49 33 33
 • per mail: gemeente@aalten.nl
 • u kunt ook langskomen op ons inloopspreekuur, iedere dinsdag van 08:30 tot 12:30 uur.

Crisisaanmelding

Indien er bij u sprake is van een van de volgende situaties, dan wordt u binnen 3 werkdagen uitgenodigd voor een gesprek:

 • Er is een datum van ontruiming bekend
 • Er is een datum van afsluiting energie bekend
 • Er is een datum van afsluiting water bekend

LET OP: INDIEN ER SPRAKE IS VAN EEN BOVENSTAANDE CRISISSITUATIE, DIENT U DIRECT TELEFONISCH CONTACT OP TE NEMEN MET EEN VAN DE GEMEENTELIJKE CONSULENTEN, VIA: (0543) 49 33 33 !!

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Aanmelding

Na aanmelding wordt u binnen 4 weken uitgenodigd voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Algehele duur

Een Schuldhulpverleningstraject is maatwerk. De duur van een dergelijk traject is afhankelijk van het probleem en de gekozen oplossing.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Aan de aanvraag voor schuldhulpverlening zijn geen kosten verbonden.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende info"

Aanvullende info

Wat kunt u zelf doen?

Onderstaande websites bieden ondersteuning op het gebied van financiële problemen. Daarnaast treft u op deze websites ook nadere informatie aan over eventuele schuldhulpverleningstrajecten.

www.wijzeringeldzaken.nl
www.zelfjeschuldenregelen.nl
www.nibudjong.nl
www.nibud.nl
www.effectieveschuldhulp.nl

U vindt hier informatie over: "Direct regelen"

Direct regelen

Met onderstaand formulier kunt u online een aanvraag doen schuldhulpverlening.

Melding schuldhulpverlening

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

 • Beleidsregels inzake toegang tot schuldhulpverlening

  Raadpleeg hier de beleidsregels.

 • Verordening Sociaal Domein gemeente Aalten 2021

  Raadpleeg hier de verordening.

 • Besluit Sociaal Domein gemeente Aalten 2021

  Raadpleeg hier het besluit.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie