HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

De gemeente kan u helpen als u niet meer alles zelf kunt doen in uw huishouden. Bijvoorbeeld door een ziekte, een beperking of ouderdom. De gemeente zoekt samen met u naar een oplossing.

Welke hulp de gemeente geeft, hangt af van wat voor u de beste oplossing is. Allereerst bekijkt de gemeente of u geholpen bent met een algemene hulpdienst. Helpt dit u niet? Dan kan de gemeente u individuele hulp geven.

De gemeente kan u bijvoorbeeld het volgende bieden:

 • hulp in het huishouden
 • een geldbedrag, zodat u de hulp zelf kunt inhuren

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Iedereen moet mee kunnen doen in onze samenleving. Ondervindt u daar in het dagelijks leven problemen bij? Heeft u hulp of ondersteuning nodig, bijvoorbeeld omdat u zonder hulp uw huis niet meer schoon kunt houden? Dan kunt u een beroep doen op de gemeente voor hulp en ondersteuning op maat. 

Melding

U meldt bij het Zorgloket van de gemeente welk probleem u heeft en dat u hulp nodig heeft om dat op te lossen. Bijvoorbeeld: 'ik kan het zwaardere schoonmaakwerk niet meer zelf doen'. U kunt ook het formulier 'Melding maatschappelijke ondersteuning (Wmo)' invullen. 

Onderzoek van de gemeente: het keukentafelgesprek

Na uw melding maakt een consulent van het Zorgloket een afspraak met u voor een persoonlijk gesprek. Meestal komt de consulent bij u thuis om de situatie te bespreken. We noemen dit gesprek daarom ook wel het ‘keukentafelgesprek’. Bij dit gesprek mag u mensen uitnodigen die mee kunnen denken. Dit kan een familielid, mantelzorger of belangenbehartiger zijn. Of iemand anders die voor u belangrijk is. 

Tijdens het keukentafelgesprek bespreekt de consulent uw probleem met u. Samen kijkt u welke mogelijkheden er zijn om het probleem op te lossen. Wat kunt u zelf nog, eventueel met hulp uit uw omgeving? Zijn er algemene voorzieningen waar u gebruik van kunt maken? Dat kan gaan over zaken die u zelf gaat regelen, maar ook over wat de gemeente kan betekenen als u een aanvraag wilt doen. Die afspraken worden vastgelegd. 

Voorziening aanvragen

Is in het gesprek duidelijk geworden dat uw probleem alleen (of deels) met een voorziening van de gemeente kan worden opgelost? Dan kunt u de aanvraag voor die voorziening direct doen. 

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

De gemeente moet binnen 6 weken nadat u een melding heeft gedaan een onderzoek doen. Dat onderzoek bestaat uit een persoonlijk gesprek, ook wel ‘keukentafelgesprek’. Na dit gesprek weet u meestal meteen wat u kunt doen om uw probleem op te lossen. 

Als u na het onderzoek individuele hulp van de gemeente aanvraagt, dan moet de gemeente binnen 2 weken hierop beslissen. 

Als de gemeente er langer dan 6 weken over doet om het onderzoek af te ronden, dan mag u na 6 weken evengoed een aanvraag indienen. U hoeft dan niet te wachten tot het onderzoek is afgerond.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Voor alle Wmo-voorzieningen (met uitzondering van rolstoelen) wordt een vaste eigen bijdrage gevraagd. Dit noemen we het abonnementstarief. Dit abonnementstarief (per huishouden) wordt geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

U vindt hier informatie over: "Aanvullende info"

Aanvullende info

Voor alle vragen op het gebied van ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) geldt het volgende:

De gemeente beschouwt uw eerste vraag als een Melding en nog niet als Aanvraag. Naar aanleiding van de Melding volgt er een gesprek (ook wel het keukentafelgesprek genoemd) waarin u aangeeft welk(e) probleem/problemen u ervaart. Maar ook op welke wijze u hebt geprobeerd dat probleem zelf op te lossen, of met uw familie, buren of kennissen. Ook wordt samen met u gekeken of er mogelijk voorliggende, algemene voorzieningen zijn die uw probleem (deels) kunnen oplossen. Indien blijkt dat dit allemaal niet, of deels niet tot de mogelijkheden behoort, dan kan dit leiden tot een individuele aanvraag.

U vindt hier informatie over: "Direct regelen"

Direct regelen

Met onderstaand formulier kunt u online een aanvraag doen voor maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en herindicatie Hulp in de huishouding (Wmo).

Melding voor maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

 • Verordening Sociaal Domein gemeente Aalten 2021

  Raadpleeg hier de verordening.

 • Besluit Sociaal Domein gemeente Aalten 2022

  Raadpleeg hier het besluit 2022.

 • Nota Sociaal Domein 2021

  Raadpleeg hier de nota.

 • Beleidsregels Huishoudelijke Ondersteuning gemeente Aalten 2020

  Raadpleeg hier de beleidsregels.

 • Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Aalten 2017

  Raadpleeg hier de beleidsregels.

U vindt hier informatie over: "Cliëntondersteuning"

Cliëntondersteuning

Cliëntondersteuning helpt mensen om regie te houden over hun leven en de hulp die ze krijgen. Het is een mix van informatie, advies en praktische hulp. Cliëntondersteuning duurt in principe korte tijd. De cliëntondersteuner helpt u bij het oplossen van uw problemen en het regelen van hulp. Het doel is dat u daarna weer zelf verder kunt.

Voor wie is cliëntondersteuning?

Een cliënt  is iemand die zorg of hulp krijgt van een instantie. Of iemand die dit wil gaan aanvragen. Alle cliënten hebben recht op gratis cliëntondersteuning. Dat staat in de wet. De gemeente moet voor deze cliëntondersteuning zorgen.

Cliëntondersteuning is een algemene voorziening. Dat betekent dat het makkelijk toegankelijk is voor iedereen die daar behoefte aan heeft. U kunt ondersteuning vragen bij problemen op allerlei terreinen, zoals onderwijs, jeugdzorg, werk, inkomen, zorg en wonen en welzijn.

Wat doet de cliëntondersteuner?

De cliëntondersteuner kan u helpen om zelf te beslissen over uw hulp of zorg. Hij of zij geeft informatie en advies en regelt praktische zaken. Bij de gemeente en bij andere instanties. De cliëntondersteuner komt op voor uw belang, zodat u de hulp krijgt die u nodig heeft. De cliëntondersteuner kan helpen met:

 • uitzoeken waar de problemen zitten;
 • kiezen wat voor zorg of ondersteuning er moet komen;
 • de juiste hulp regelen;
 • verschillende soorten hulp op elkaar afstemmen;
 • bepalen of de hulp goed heeft gewerkt.

Gratis en Onafhankelijk

De gemeente moet voor cliëntondersteuning zorgen. Cliëntondersteuning is voor iedereen gratis. Er mag voor cliëntondersteuning geen eigen bijdrage worden gevraagd.

De cliëntondersteuner moet onafhankelijk werken. Los van de gemeente, het zorgkantoor of zorgaanbieders. Uw belangen staan voorop.
Heeft u het idee dat uw cliëntondersteuner niet onafhankelijk is, dan kunt u dit melden bij de gemeente. U mag vragen om een andere ondersteuner.

Waarbij kunt u ondersteuning krijgen?

U kunt ondersteuning krijgen bij het aanvragen van zorg. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van:

 • Wlz-zorg (Wet Langdurige Zorg)
 • Jeugdhulp
 • ondersteuning uit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)
 • een uitkering, bijvoorbeeld bijstand of Wajong

De cliëntondersteuner kan u ook helpen bij het keukentafelgesprek. Ook als u al een indicatie voor zorg heeft, kunt u hulp krijgen. Bijvoorbeeld bij het kiezen van een zorgaanbieder en het maken van een zorgplan of budgetplan.

De gemeente Aalten heeft voor cliëntondersteuning een contract met MEE Oost Gelderland te Doetinchem, tel. (0314) 34 42 24 en met de Vrijwillige Ouderen Adviseurs (via Figulus Welzijn Aalten), tel. (0543) 47 39 93.

Meer informatie? Neem dan contact op met het Zorgloket van de gemeente Aalten, tel. (0543) 49 33 33.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie