HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Individuele inkomenstoeslag

Individuele inkomenstoeslag

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

De individuele inkomenstoeslag is er voor mensen die voor langere tijd een laag inkomen hebben. U krijgt deze uitkering als u geen uitzicht hebt op verbetering van uw inkomen.

Uitbetaling

De gemeente bepaalt de hoogte van de individuele inkomenstoeslag en betaalt de toeslag één keer per jaar uit. U kunt de toeslag vrij besteden.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

U komt in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U bent tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd.
  • U hebt voor lange tijd een laag inkomen. De gemeente bepaalt wat ‘voor lange tijd laag’ is.
  • Uw vermogen is niet hoger dan de geldende bijstandsnorm.
  • U hebt geen uitzicht op inkomensverbetering.
  • U hebt de afgelopen 12 maanden geen individuele inkomenstoeslag ontvangen.

De gemeente kan nog extra voorwaarden stellen.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

  • Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier
  • De daarin gevraagde documenten
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U vraagt de individuele inkomenstoeslag aan bij de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

  • Verordening Sociaal Domein gemeente Aalten

    Raadpleeg hier de verordening.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie