HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Jeugdhulp, geestelijke gezondheidszorg (ggz)

Jeugdhulp, geestelijke gezondheidszorg (ggz)

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Jeugd-ggz is geestelijke gezondheidszorg voor kinderen tot 18 jaar (en in bepaalde gevallen tot 23 jaar). Het gaat om kinderen die psychische problemen hebben waardoor ze zich minder goed kunnen ontwikkelen. Voorbeelden zijn:

 • autisme,
 • ADHD,
 • verslaving of
 • depressie

Jeugd-ggz is erop gericht deze problemen te verhelpen of te voorkomen dat ze erger worden.

Als u een kind hebt dat hulp nodig heeft dan meldt u dit bij de gemeente. De gemeente bekijkt samen met u welke hulp uw kind kan krijgen. In bepaalde gevallen moet u eerst een aanvraag doen om de hulp te krijgen.

Directe hulp bij crisissituaties

Bel Afdeling Spoedeisende zorg: 0900 - 99 555 99 (dag en nacht bereikbaar).
 

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

 • De gemeente kan behandelingen thuis aanbieden of op locatie, bijvoorbeeld op een school. Soms gebeurt dat ook in een kliniek. Bijvoorbeeld door uw kind overdag een behandeling te laten volgen in de kliniek. Of door uw kind een bepaalde tijd op te nemen in de kliniek.
 • De gemeente kan uw kind ook een cursus laten volgen. Dat is vooral geschikt voor kinderen met lichte psychische problemen.
 • De gemeente kan u ook een persoonsgebonden budget geven. U kunt de hulp voor uw kind dan zelf inkopen bij de instelling van uw keuze.

Voorwaarde is wel dat er voldoende tijd is om het budgetplan op te stellen en dat u zelf de regie kunt blijven voeren. Dit betekent ook dat bij crisishulp en spoedeisende zorg, gesloten jeugdhulp, jeugdzorgPlus, pleegzorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering geen pgb mogelijk is.

Ouderbijdrage

Voor het verblijf van uw kind betaalt u een ouderbijdrage. Dit is een bijdrage in de kosten van verzorging en verblijf voor uw kind. Verblijft uw kind een deel van de dag in de instelling? Dan is de ouderbijdrage lager dan wanneer uw kind 24 uur per dag in de instelling is. In enkele specifieke situaties hoeft u de ouderbijdrage niet te betalen. De gemeente meldt u of u een bijdrage voor uw kind moet betalen.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Voor al uw vragen over jeugdhulp kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Aalten via telefoonnummer (0543) 49 33 33 of via e-mail: gemeente@aalten.nl. Vraagt u naar de jeugdhulpconsulent.

Ondersteuningsteam

Als uw kind psychische problemen heeft, kan de jeugdhulpconsulent u ook in contact brengen met het Ondersteuningsteam Oost Achterhoek. Het Ondersteuningsteam bestaat uit professionele hulpverleners. Zij begeleiden gezinnen zoveel mogelijk zelf. Ze beoordelen de situatie en bekijken de mogelijkheden van uw gezin. Samen met u onderzoeken ze of familie, vrienden of de buurt kunnen bijspringen met lichte hulp. Als blijkt dat er specialistische ondersteuning nodig is, dan haalt het ondersteuningsteam deze zorg naar uw gezin toe (één gezin, één plan, één aanspreekpunt). U stelt dan, samen met het Ondersteuningsteam, een hulp- of gezinsplan op. Dit vormt de basis voor de aanvraag voor toekenning van de benodigde specialistische hulp.

Het Ondersteuningsteam is bereikbaar via de jeugdconsulent of rechtstreeks via e-mail: info@ondersteuningsteamoa.nl.

 

U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

 • Beleidsregels toegang en toeleiding Jeugdhulp via het generalistenteam in de gemeente Aalten 2015

  Raadpleeg hier de beleidsregels.

 • Beleidsregels persoonsgebonden budget (PGB) Jeugdhulp in de gemeente Aalten 2015

  Raadpleeg hier de beleidsregels.

 • Verordening Sociaal Domein gemeente Aalten 2021

  Raadpleeg hier de verordening.

 • Besluit Sociaal Domein gemeente Aalten 2021

  Raadpleeg hier het besluit.

U vindt hier informatie over: "Cliëntondersteuning"

Cliëntondersteuning

Cliëntondersteuning helpt mensen om regie te houden over hun leven en de hulp die ze krijgen. Het is een mix van informatie, advies en praktische hulp. Cliëntondersteuning duurt in principe korte tijd. De cliëntondersteuner helpt u bij het oplossen van uw problemen en het regelen van hulp. Het doel is dat u daarna weer zelf verder kunt.

Voor wie is cliëntondersteuning?

Een cliënt  is iemand die zorg of hulp krijgt van een instantie. Of iemand die dit wil gaan aanvragen. Alle cliënten hebben recht op gratis cliëntondersteuning. Dat staat in de wet. De gemeente moet voor deze cliëntondersteuning zorgen.

Cliëntondersteuning is een algemene voorziening. Dat betekent dat het makkelijk toegankelijk is voor iedereen die daar behoefte aan heeft. U kunt ondersteuning vragen bij problemen op allerlei terreinen, zoals onderwijs, jeugdzorg, werk, inkomen, zorg en wonen en welzijn.

Wat doet de cliëntondersteuner?

De cliëntondersteuner kan u helpen om zelf te beslissen over uw hulp of zorg. Hij of zij geeft informatie en advies en regelt praktische zaken. Bij de gemeente en bij andere instanties. De cliëntondersteuner komt op voor uw belang, zodat u de hulp krijgt die u nodig heeft. De cliëntondersteuner kan helpen met:

 • uitzoeken waar de problemen zitten;
 • kiezen wat voor zorg of ondersteuning er moet komen;
 • de juiste hulp regelen;
 • verschillende soorten hulp op elkaar afstemmen;
 • bepalen of de hulp goed heeft gewerkt.

Gratis en Onafhankelijk

De gemeente moet voor cliëntondersteuning zorgen. Cliëntondersteuning is voor iedereen gratis. Er mag voor cliëntondersteuning geen eigen bijdrage worden gevraagd.

De cliëntondersteuner moet onafhankelijk werken. Los van de gemeente, het zorgkantoor of zorgaanbieders. Uw belangen staan voorop.
Heeft u het idee dat uw cliëntondersteuner niet onafhankelijk is, dan kunt u dit melden bij de gemeente. U mag vragen om een andere ondersteuner.

Waarbij kunt u ondersteuning krijgen?

U kunt ondersteuning krijgen bij het aanvragen van zorg. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van:

 • Wlz-zorg (Wet Langdurige Zorg)
 • Jeugdhulp
 • ondersteuning uit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)
 • een uitkering, bijvoorbeeld bijstand of Wajong

De cliëntondersteuner kan u ook helpen bij het keukentafelgesprek. Ook als u al een indicatie voor zorg heeft, kunt u hulp krijgen. Bijvoorbeeld bij het kiezen van een zorgaanbieder en het maken van een zorgplan of budgetplan.

De gemeente Aalten heeft voor cliëntondersteuning een contract met MEE Oost Gelderland te Doetinchem, tel. (0314) 34 42 24 en met de Vrijwillige Ouderen Adviseurs (via Figulus Welzijn Aalten), tel. (0543) 47 39 93.

Meer informatie? Neem dan contact op met het Zorgloket van de gemeente Aalten, tel. (0543) 49 33 33.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie