HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Kadastrale informatie

Kadastrale informatie

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Het Kadaster verzamelt gegevens over eigendom van grond, huizen, fabrieken, schepen en vliegtuigen. Ook heeft het Kadaster:

 • topografische gegevens,
 • landmeetkundige gegevens,
 • gegevens over beperkingen op onroerend goed en
 • gegevens over ondergrondse kabels en leidingen.

Al deze informatie kunt u bij het Kadaster opvragen.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

U kunt de volgende kadastrale informatie opvragen bij het Kadaster:

 • kadastraal bericht
 • hypothecair bericht
 • uittreksel kadastrale kaart met omgevingskaart
 • aan- en verkoopprijzen van woningen in uw buurt
 • woningrapport

Wie kan het aanvragen

Iedereen, zowel natuurlijke als rechtspersonen, kunnen kadastrale informatie of gegevens opvragen.

Wanneer

Te allen tijde

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Benodigde gegevens

Perceelaanduiding via het adres van het perceel of het sectie nummer.

Benodigde formulieren

Geen

Overige documenten/bescheiden

Geen

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

 • Bij het Kadaster kunt u de informatie opvragen.
 • Als u twijfelt over de oppervlakte van een stuk grond of over de grens tussen uw erf en die van uw buren, dan kunt u het Kadaster vragen de grenzen aan te geven op uw grond. Vraag een kadastrale kaart aan via het Kadaster.
 • Via Ruimtelijkeplannen.nl kunt u ook ruimtelijke plannen bekijken.
U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Aan de aanvraag van de uittreksels zijn kosten verbonden. De tarieven vindt u op de website van het kadaster. (www.kadaster.nl)

U vindt hier informatie over: "Aanvullende info"

Aanvullende info

Het Kadaster is sinds 1994 een ZBO (Zelfstandig Bestuursorgaan), een publiekrechtelijk rechtspersoon, die zijn taken zelfstandig uitvoert. De relatie met het ministerie van VROM is in zoverre gebleven, dat de minister zijn goedkeuring verleent aan het meerjarenbeleidsplan, de jaarrekening en de hoogte van de tarieven. Naast de concernstaf bestaat het Kadaster uit 15 regionale vestigingen en een directie landinrichting. De vestigingen zijn verantwoordelijk voor regionale activiteiten. De gemeente Aalten valt onder de directie Gelderland, die gehuisvest is aan Mr. E.N. van Kleffensstraat 8 te Arnhem (6842 CV).

De gemeente heeft een online verbinding met het Kadaster. Een beperkt aantal eenvoudige producten zijn dan ook bij de gemeente opvraagbaar, zoals een kadastraal uittreksel en een uittreksel uit de kadastrale kaart. Voor wat meer ingewikkelde producten -zoals erfdienstbaarheden- en titelonderzoek kunt u beter bij het kadaster zelf terecht.

Kadasterinformatie is bijvoorbeeld nodig bij aanvragen voor een bouwvergunning, een milieuvergunning en een monumentenvergunning. Bij het indienen van een aantal aanvragen moet een kadastrale situatietekening worden ingeleverd of de kadastrale aanduiding van een perceel.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie