HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Kinderopvang controle

Kinderopvang controle

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Het is belangrijk dat een kindercentrum, gastouderlocatie of peuterspeelzaal van goede kwaliteit is. Als u een organisatie in de kinderopvang hebt, wordt uw locatie daarom ieder jaar gecontroleerd door een inspecteur van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD).

De peuteropvang valt vanaf 1 januari 2018 in de categorie kinderdagverblijven.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De GGD-inspecteur komt onaangekondigd langs en controleert of:

  • uw pedagogische beleidsplan in de praktijk wordt nageleefd
  • er genoeg medewerkers aanwezig voor het aantal kinderen in de opvang
  • de groepen niet te groot zijn
  • elke medewerker een verklaring omtrent gedrag (VOG) heeft
  • elke medewerker de juiste diploma's heeft
  • er sprake is van een veilige en gezonde opvanglocatie

De inspecteur stelt ook vragen aan de oudercommissie. De GGD maakt van de inspectie een rapport op.

Voor ouders

In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) vindt u gegevens van alle organisaties in de kinderopvang die bij start aan de wettelijke eisen voldoen. Hier vindt u ook het registratienummer van elke organisatie. Dit nummer kunt u nodig hebben als u kinderopvangtoeslag aanvraagt. Op de website van het LRK kunt u ook de GGD-rapporten downloaden.

Jaarlijks wordt een aantal voorzieningen voor gastouderopvang via een steekproef geïnspecteerd.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U moet het inspectierapport van de toezichthouder kinderopvang op uw website plaatsen. Als u geen website hebt, moet u het rapport ter inzage leggen op een voor ouders en personeel toegankelijke plek.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende info"

Aanvullende info

Als u als ouder een klacht hebt over een organisatie in de kinderopvang, gaat u eerst met uw klacht naar de organisatie zelf. Als u geen reactie krijgt of uw klacht wordt niet serieus genomen, dan kunt u binnen 3 maanden uw klacht indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang

Hebt u als ouder een conflict met een organisatie in de kinderopvang? Dan kunt u uw klacht melden bij de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang.

Wet kinderopvang

Volgens de Wet kinderopvang moet elke formele kinderopvang zich bij de gemeente melden voor registratie in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Meer informatie

Meer informatie over toezicht en handhaving vindt u in de folder van de Rijksoverheid.

U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie