HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Kindpakket, zwemlessen

Kindpakket, zwemlessen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Water is overal om ons heen en een ongeluk zit vaak in een klein hoekje. Het is daarom van groot belang dat kinderen (net als volwassenen) over een goede zwemvaardigheid beschikken. Het behalen van een zwemdiploma zorgt er voor dat kinderen voldoende ‘zwemveilig’ worden en zich kunnen redden in ons waterrijke land.

De gemeente vergoedt de kosten voor het behalen van het zwemdiploma A voor kinderen van inwoners die deze kosten niet zelf kunnen betalen.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De regeling voor vergoeding van zwemlessen voor het behalen van zwemdiploma A voor kinderen in de leeftijd van 5 tot 10 jaar is bedoelt voor inwoners waarvan het inkomen niet hoger is dan 120% van het sociaal minimum.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

  • identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner en gezinsleden
  • bewijzen van uw inkomen, vermogen en schulden van u en eventueel uw partner en gezinsleden
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Procedure

  1. Na ontvangst van uw aanvraagformulier en bewijsstukken beoordeelt de gemeente of u recht heeft op een vergoeding voor zwemlessen.
  2. Bij de bepaling van toekenning van deze vergoeding spelen de volgende zaken een rol:
    - uw inkomen;
    - uw eigen vermogen (inclusief de waarde van een eigen woning).

Besluitvorming

De hele procedure mag maximaal acht weken duren, gerekend vanaf de datum van aanvraag, inclusief ontvangst van alle gevraagde gegevens. Tegen het besluit op uw aanvraag kunt u bezwaar maken.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie