HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Koopsubsidie starterskavel

Koopsubsidie starterskavel

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

De gemeente stelt een koopsubsidie beschikbaar voor een aantal starterskavels binnen de gemeente Aalten.

In de Verordening Koopsubsidie starterskavels gemeente Aalten is opgenomen welke kavels in aanmerking komen voor koopsubsidie.

Per genoemd kavel wordt een subsidie verstrekt van € 5.000,--.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De subsidie wordt aangevraagd bij het college van B&W, door middel van een standaard aanvraagformulier voor koopsubsidie. Dit formulier kunt u opvragen door een mail te sturen naar gemeente@aalten.nl.

Bij de aanvraag tot subsidieverlening dient een kopie bijgevoegd te worden van:

  • geldig legitimatiebewijs;
  • de optieovereenkomst zoals die met de gemeente Aalten is gesloten;
  • de koopovereenkomst voor het betreffende kavel;
  • de koop/aanneemovereenkomst voor het betreffende kavel.

Na beoordeling van uw aanvraag neemt het college van B&W een besluit.

Bij een positief besluit ontvangt u een koopsubsidie van € 5.000,--.

U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

  • Verordening koopsubsidie starterskavels gemeente Aalten 2012

    Raadpleeg hier de verordening.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie