HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Koopsubsidie starterskavel

Koopsubsidie starterskavel

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

De gemeente stelt een koopsubsidie beschikbaar voor een aantal starterskavels binnen de gemeente Aalten.

In de Verordening Koopsubsidie starterskavels gemeente Aalten is opgenomen welke kavels in aanmerking komen voor koopsubsidie.

Per genoemd kavel wordt een subsidie verstrekt van € 5.000,--.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De subsidie wordt aangevraagd bij het college van B&W, door middel van een standaard aanvraagformulier voor koopsubsidie.

Bij de aanvraag tot subsidieverlening dient een kopie bijgevoegd te worden van:

  • de optieovereenkomst zoals die met de gemeente Aalten is gesloten;
  • de koopovereenkomst voor het betreffende kavel;
  • de koop/aanneemovereenkomst voor het betreffende kavel.

Na beoordeling van uw aanvraag neemt het college van B&W een besluit.

Bij een positief besluit ontvangt u een koopsubsidie van € 5.000,--.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Vereiste bijlagen bij het aanvraagformulier:

  • kopie geldig legitimatiebewijs;
  • de optieovereenkomst zoals die met de gemeente Aalten is gesloten;

of

  • de koopovereenkomst voor het betreffende kavel;

of

  • de koop/aanneemovereenkomst voor het betreffende kavel.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U dient een volledig ingevuld aanvraagformulier (inclusief bijlagen) in bij de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het aanvragen van koopsubsidie.

U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

  • Verordening koopsubsidie starterskavels gemeente Aalten 2012

    Raadpleeg hier de verordening.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie