HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Laadpaal elektrische voertuigen

Laadpaal elektrische voertuigen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Heeft u een elektrische auto, maar geen mogelijkheid deze op te laden bij uw eigen woning? Dan kunt u een openbare laadpaal aanvragen. De gemeente Aalten stimuleert namelijk het gebruik van elektrische voertuigen. Elektrisch rijden is beter voor het milieu en de leefomgeving omdat tijdens het rijden geen uitlaatgassen vrijkomen. Elektrische auto’s kunnen aan speciale laadpalen worden opgeladen. Deze zijn steeds meer te vinden bij openbare parkeerplaatsen. Openbare laadpalen laden een elektrische auto of plug-in hybride auto binnen 3 tot 7 uren weer volledig op. Dit gaat veel sneller dan het opladen via een stopcontact aangezien de aansluiting en stekker anders zijn. De gemeente Aalten bouwt mee aan een landelijk netwerk van openbare laadpalen en gaat hiervoor de samenwerking met marktpartijen aan.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

U kunt voor uw elektrische auto een openbare laadpaal bij u in de buurt aanvragen. Dat kan alleen als u geen laadpaal op uw eigen terrein kunt (laten) aanleggen. Openbare laadpalen worden geplaatst en geëxploiteerd door commerciële aanbieders. Binnen de gemeente Aalten kunt u kiezen uit marktpartijen die zich conformeren aan de vigerende (beleids)regels en een overeenkomst met de gemeente Aalten zijn aangegaan. U kunt bij deze marktpartijen een aanvraag doen voor een openbare laadpaal in uw buurt. U kunt een verzoek indienen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U heeft geen mogelijkheid op eigen terrein een laadpunt te realiseren.
  • Uw elektrische of hybride auto heeft een actieradius van ten minste 50 kilometer óf 9kWh accucapaciteit.
  • Binnen 200 meter van uw woonadres is nog geen laadpaal of staat nog geen laadpaal gepland.
  • U woont of werkt in de gemeente Aalten
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

De gemeente Aalten is een samenwerking aangegaan met de onderstaande partijen:

Allego

PARKnCHARGE

Klik op de aanbieder om uw aanvraag in te dienen
De aanbieder dient de aanvraag daarna in bij ons. Wij toetsen de aanvraag aan de beleidsregels voor oplaadinfrastructuur. Daarbij letten we onder andere op spreiding over de gemeente, vindbaarheid, parkeerdruk in de omgeving en eventuele belemmeringen in het openbaar gebied. Na goedkeuring verstrekken wij een vergunning en nemen wij een verkeersbesluit.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Het realiseren van een oplaadpunt is een samenspel tussen marktpartij, netbeheerder en gemeente. De totale doorlooptijd bij alle partijen gezamenlijk is ongeveer 18 weken, waarvan 6 weken wettelijk verplicht vanwege de bezwaartermijn. Als er bezwaar wordt gemaakt, dan duurt het aanvraagproces mogelijk langer. Vanzelfsprekend doen wij ons uiterste best om zo snel mogelijk een oplaadpaal te realiseren.

Nadat u een aanvraag heeft gedaan ontvangt u per e-mail een bevestiging van uw aanvraag van de aanbieder. Zij beoordelen uw aanvraag. Als u aan alle voorwaarden voldoet, kan uw aanvraag verder in behandeling worden genomen. De aanbieder en de gemeente bepalen de meest optimale locatie. Nadat de gemeente definitief akkoord heeft gegeven en het verkeersbesluit onherroepelijk is, kan de laadpaal worden geplaatst.

Tip: zijn er meer bewoners in uw buurt die elektrisch rijden? Vraag of zij ook een verzoek indienen. Dit geeft de gemeente een beter beeld van de behoefte.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

De laadpalen zijn openbaar en in de meeste gevallen worden deze gratis geplaatst. De oplaadpalen zijn geen eigendom van de gemeente maar worden geplaatst en geëxploiteerd door verschillende (commerciële) aanbieders. Wilt u van een openbare laadpaal gebruik kunnen maken? Dan heeft u een oplaadpas nodig. Er zijn diverse aanbieders die hiervoor abonnementen aanbieden. Let op: marktpartijen hanteren verschillende laadtarieven en voorwaarden. Deze vindt u op de websites van de marktpartijen.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende info"

Aanvullende info

Locaties oplaadpalen

Op www.oplaadpalen.nl vindt u alle locaties van openbare laadpalen. Bij de laadpalen staat een blauw bord met een witte P en het onderschrift ‘Opladen elektrische voertuigen’. Alleen elektrische en hybride auto’s die op de laadpaal zijn aangesloten, mogen daar parkeren. Openbare laadpalen worden niet gereserveerd voor een specifiek kenteken.

Laadpunt op eigen terrein

Voor een laadpunt op eigen terrein heeft u geen vergunning nodig. Houdt u er rekening mee dat u geen openbare parkeerplaats of parkeerruimte op de openbare weg voor uzelf mag reserveren voor het elektrisch opladen. Ook mag u geen bord plaatsen dat de indruk kan geven dat anderen op deze plek niet hun auto mogen parkeren. Ook voorzieningen vanuit de huisaansluiting over, door of onder openbaar gebied zijn niet toegestaan.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie