HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Lijkbezorgingsrechten

Lijkbezorgingsrechten

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Lijkbezorgingsrechten zijn rechten, die worden geheven voor het gebruik van de begraafplaatsen en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaatsen.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

In de meeste gevallen zal de uitvaartverzorger de aanvraag voor een graf regelen. Via de uitvaartverzorger worden de rechten in rekening gebracht bij de rechthebbende. De rechthebbende is de natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht is verleend op een particulier graf of een particuliere gedenkplaats, dan wel degene die redelijkerwijze  geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

De diverse tarieven zijn opgenomen in de tarieventabel, die behoort bij de Verordening lijkbezorgingsrechten. Zie tabblad 'lokale regelgeving'.

U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

  • Verordening lijkbezorgingsrechten 2022

    Raadpleeg hier de verordening 2022.

  • Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Aalten 2014

    Raadpleeg hier de verordening.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie