HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Marktplaats aanvragen

Marktplaats aanvragen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Met een marktplaats wordt bedoeld een standplaats voor de verkoop van waren op de weekmarkt van Aalten (donderdagochtend van 08.00 uur tot 12.15 uur) of Dinxperlo (vrijdagmiddag van 12.00 tot 20.00 uur). Het kan gaan om een permanente standplaats of een standplaats voor één marktdag (dagplaats).

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Donderdagochtendmarkt Aalten.

Voor de warenmarkt op de donderdagochtend in de plaats Aalten geldt een branche-indeling. Dit houdt in dat per branche of productgroep is bepaald hoeveel marktondernemers op de markt worden toegelaten. Is er een permanente standplaats in een bepaalde branche vrij dan plaatst het college een advertentie in het huis-aan-huisblad, op de gemeentelijke website en soms ook in de vakbladen voor ambulante handel. Geïnteresseerde marktondernemers kunnen naar aanleiding van die advertentie een aanvraag voor een vaste standplaatsvergunning indienen. Het college bepaalt vervolgens aan de hand van een aantal selectiecriteria aan wie de standplaatsvergunning wordt toegewezen (selectiestelsel). Plaatsing op een wachtlijst is niet mogelijk.

Als een permanente standplaats op een bepaalde marktdag (eenmalig) niet wordt ingenomen door de vergunninghouder dan kan de marktmeester deze voor die dag aan een ander toewijzen (dagplaats).

Vrijdagmiddagmarkt Dinxperlo.

De organisatie en het beheer van de weekmarkt van Dinxperlo wordt verzorgd door de Stichting Markt Dinxperlo. Wilt u een marktplaats op de weekmarkt van Dinxperlo dan neemt u contact op met de marktmanager van die weekmarkt, de heer Henk Jan Freriks. Hij is bereikbaar via het telefoonnummer 06-51567523 en per e-mail via marktdinxperlo@gmail.com.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Een vergunning voor een vaste standplaats of dagplaats op de weekmarkt van Aalten kan enkel worden verleend aan een handelingsbekwame natuurlijke persoon die gerechtigd is in Nederland arbeid te verrichten en die nog geen vaste standplaatsvergunning heeft voor die weekmarkt. U dient ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel en verzekerd te zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid tijdens de markthandel.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Op uw verzoek om een vergunning voor een vaste standplaats op de weekmarkt van Aalten beslist de gemeente uiterlijk binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag.

Op het (mondelinge) verzoek om een vergunning voor een dagplaats wordt door de marktmeester terstond beslist.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Voor de kosten van een vergunning voor een vaste standplaats wordt verwezen naar titel 3, hoofdstuk 7 van de legesverordening.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende info"

Aanvullende info

Een vergunning voor een marktplaats (vaste standplaats of dagplaats op de weekmarkt) is iets anders dan een vergunning voor een solitaire standplaats voor de verkoop van waren of diensten. Zie het onderdeel “(solitaire) standplaatsen”.

Ook standplaatsen op jaarmarkten, rommelmarkten en andere incidentele markten vallen er niet onder. Om op deze markten een standplaats in te nemen heeft u meestal toestemming van desbetreffende organisator nodig. 

U vindt hier informatie over: "Direct regelen"

Direct regelen

Met onderstaand formulier kunt u online een aanvraag doen voor een standplaats weekmarkt Aalten.

Aanvraag standplaats weekmarkt Aalten

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

  • Marktverordening gemeente Aalten 2016

    Raadpleeg hier de verordening.

  • Verordening marktgelden 2022

    Raadpleeg hier de verordening 2022.

  • Reglement marktcommissie weekmarkt gemeente Aalten 2016

    Raadpleeg hier het reglement.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie