HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Mediation

Mediation

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

De gemeente wil graag op een heldere wijze communiceren met u als inwoner. Ook wanneer u het niet eens bent met een besluit, of wanneer u een klacht hebt, geven wij de voorkeur om met u te blijven communiceren, boven het voeren van procedures.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Wij hebben dus de voorkeur om met u in contact te blijven onder alle omstandigheden. Mediation kan daarin een rol vervullen. Mediation is een mooie term voor gespreksbegeleiding in geval van conflicten, door een neutrale (externe) derde. Bij Mediation is er vooral aandacht voor de onderliggende belangen die u hebt bij een aanvraag of andere procedure.

Als u kiest voor Mediation blijft u zelf nauw betrokken bij de oplossing van de kwestie.
Dat is het belangrijkste verschil met de juridische procedure bij de rechtbank, waarbij de beslissing neergelegd wordt bij de rechter. Mediation is volkomen vrijwillig, dus u bepaalt zelf of u hieraan meedoet en wanneer u ermee stopt. Bovendien blijven uw rechten in het kader van een mogelijk nog te voeren procedure bij de rechter onaangetast. Bijkomend voordeel is dat Mediation tijd- en kostenbesparend werkt. Dat biedt voordelen voor u en voor ons. Vaak worden er na 2 gesprekken van ca. 2 uur al vorderingen gemaakt in het proces.  

De gemeente Aalten is aangesloten bij de Mediationpool Achterhoek, die onderling mediators uitwisselen aan elkaar. Dat kan in voorkomende gevallen voordelen bieden ten aanzien van de neutraliteit en de kosten.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Mocht u overwegen om in de pen te klimmen voor een bezwaarschrift of een klacht, bedenk dan dat Mediation misschien ook een oplossing voor u kan bieden. Als u hierover meer informatie wenst, neem dan contact op met dhr. A. Twigt, tel. (0543) 49 33 33.
 

U vindt hier informatie over: "Aanvullende info"

Aanvullende info

Bezwaarschrift

Als u het niet eens bent met een besluit dat u hebt ontvangen van de gemeente, bijvoorbeeld op een aanvraag die u hebt ingediend, dan hebt u het recht om een bezwaarschrift in te dienen. Als u dat doet dan hebben wij de gewoonte om u te bellen om te vragen of u behoefte hebt om hierover nog eens met elkaar van gedachten te wisselen. Als dat niets oplost voor u, ontvangt u een uitnodiging van de bezwaarschriftencommissie, waarin u de mogelijkheid krijgt om uw klacht nader toe te lichten. Deze externe bezwarencommissie brengt advies uit over uw klacht aan de gemeente, die vervolgens een beslissing neemt op uw bezwaar. Tegen dat besluit kunt u in beroep bij de rechtbank.  

Klacht

Hebt u een klacht over de wijze waarop u behandeld bent bij de gemeente, door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen. U krijgt dan de gelegen-heid om, binnen de kortste keren, in gesprek te gaan met de klachtenbehandelaar/ burgemeester, om te kijken of er samen uit te komen is. Lukt dat niet dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Nationale Ombudsman.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie