HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Milieuzorg bij bedrijven

Milieuzorg bij bedrijven

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Hebt u een eigen bedrijf? Let dan op de milieuzorg binnen uw bedrijf zoals het scheiden van afval, een verantwoorde verpakking en vervoer van afval. Dit noemen we bedrijfsinterne milieuzorg (BIM). Aandacht voor het milieu is een onderdeel van het management van uw onderneming. Ook bij een bedrijfscontrole wordt erop toegezien of uw bedrijf hieraan werkt.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Besteedt u binnen uw bedrijf onvoldoende aandacht aan milieuzorg? Dan kunt u ertoe aangezet worden hier meer aan te doen.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U houdt een logboek bij waarin het volgende staat:

  • energieverbruik en aardgasverbruik in de laatste 3 jaar
  • verbruik leidingwater in de laatste 3 jaar
  • afgiftebewijzen van afvalstoffen van de laatste 5 jaar
  • plattegrond van uw bedrijf

Sommige bedrijven moeten ook de volgende gegevens bijhouden:

  • keuringsbewijzen van ondergrondse of bovengrondse tanks
  • onderhoudsbewijzen van koelinstallaties, zoals airco’s
  • uitgevoerde onderzoeken, zoals akoestische rapporten of bodemonderzoeken

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie