HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Monument, subsidie

Monument, subsidie

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Voor onderhoud of restauratie van uw monument kunt u subsidie aanvragen. Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument? Dan kunt u subsidie of een financiële tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente.

Als eigenaar van een rijksmonument kunt u subsidie aanvragen via Monumenten.nl.

De gemeente regelt voor u de gemeentelijke en de provinciale subsidie bij onderhoud of restauratie van een gemeentelijk monument.

De gemeente kent ook een mogelijkheid om een lening af te sluiten voor onderhoud of restauratie van een gemeentelijk monument.: de stimuleringslening monumenten Aalten.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Stuur bij uw aanvraag de volgende bijlagen mee:

Onderhoud

 • een gespecificeerde begroting met afzonderlijke opgave aantal uren, uurloon en materiaalkosten per onderdeel

Restauratie

 • een technische omschrijving van de te verrichten werkzaamheden of een bestek en voor zover van toepassing;
 • plan- en detailtekeningen;
 • een gespecificeerde begroting met afzonderlijke opgave aantal uren, uurloon en materiaalkosten per onderdeel;
 • een door gedeputeerde staten voorgeschreven inspectierapport of een inspectierapport van de Stichting Monumentenwacht, dat niet ouder is dan 3 jaar;
 • een onderhoudsplan met een begroting van de kosten, waarin de eigenaar aangeeft welk onderhoud gedurende een periode van 15 jaar na de gereedmelding zal worden uitgevoerd.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Neem vóórdat u een aanvraag indient, contact op met de gemeente. In een vooroverleg kunt u uitleggen wat u wilt doen. De gemeente kan dan meteen zeggen of dit mogelijk is. Zo voorkomt u dat u een aanvraag indient die later wordt afgewezen.

U kunt de aanvraag online indienen. Zie het onderdeel 'Direct regelen'.

Wilt u de aanvraag liever schriftelijk indienen? Maak dan gebruik van het pdf-formulier dat u hiernaast bij het onderdeel 'Formulieren' kunt downloaden.

U vindt hier informatie over: "Direct regelen"

Direct regelen

U kunt de aanvraag online indienen! Klik hieronder op de link om het formulier te openen. Na invulling kunt u het formulier direct online opsturen naar de gemeente. Indien gewenst kunt u voor uw eigen administratie het formulier nog uitprinten.

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt wordt zorgvuldig behandeld. Persoons- en/of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

 • Online regelen
U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

 • Subsidieverordening gemeentelijke monumenten en molens 2019

  Raadpleeg hier de verordening.

 • Verordening stimuleringslening instandhouding gemeentelijke monumenten gemeente Aalten 2012

  Raadpleeg hier de verordening.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie