HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Muziekonderwijs

Muziekonderwijs

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Vertegenwoordigt u een instelling die zich bezighoudt met kunstzinnige vorming?  De gemeente kent subsidie toe voor het verzorgen van onderwijs in muziek, dans en overige uitingen van kunst en cultuur voor sociaal maatschappelijke en culturele vorming van de jeugd.

De voorwaarden om voor subsidiëring in aanmerking te komen liggen vast in de subsidiebeleidsregels Welzijn gemeente Aalten 2015-2018. Van belang zijn verder de bepalingen in de Algemene Subsidieverordening Gemeente Aalten 2015.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De gemeente Aalten kent subsidie toe voor het verzorgen van algemene muzikale vorming, oriëntatiejaar, ballet, instrumentaal en vocaal onderwijs en voor activiteiten ter bevordering van het samenspel, zoals ensembles, concerten, voorspeelavonden en manifestaties.

In verband hiermee heeft de gemeente Aalten een budgetsubsidieovereenkomst gesloten met het Instituut voor Kunst en Cultuur Boogie Woogie en de  Muziekschool Oost Gelderland.

Dit betreft een structurele budgetsubsidie. Daarnaast is het mogelijk om Incidentele (project)subsidies aan te vragen. Dit betreft een eenmalig subsidie voor maatschappelijk wenselijk aanvullende activiteiten.

Meer  informatie over de randvoorwaarden vindt u bij de productbeschrijving projectsubsidie.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Jaarrekening, oprichtingsakte, correspondentieadres, begroting, activiteitenoverzicht.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

De procedure van de aanvraag en voorwaarden zijn vastgelegd in de Algemene subsidieverordening gemeente Aalten 2015 en de beleidsregels voor het subsidiebeleid 2015-2018. Zie onderdeel 'Lokale regelgeving'.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Aan het doen van een aanvraag zijn geen kosten verbonden.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende info"

Aanvullende info

Voor specifieke vragen over de inhoud van muziekonderwijs kunt u contact opnemen met het Instituut voor Kunst en Cultuur Boogie Woogie, de muziekschool Oost Gelderland of eventueel de plaatselijke muziekverenigingen.

U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

  • Subsidiebeleidsregels welzijn gemeente Aalten 2015-2021

    Raadpleeg hier de beleidsregels.

  • Algemene Subsidieverordening gemeente Aalten 2015

    Raadpleeg hier de verordening.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie