HOME  |  Inwoners  |  Zoekpagina diensten en producten  |  Olietanks in particuliere grond verwijderen

Olietanks in particuliere grond verwijderen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Een olietank of brandstoftank in de grond kan roesten of lekken. De grond kan hierdoor vervuild raken. Ligt er in uw tuin een olietank of brandstoftank die u niet meer gebruikt? Dan moet u deze tank laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf. Er is altijd een bodemonderzoek nodig. Laat dus altijd een bodemonderzoek uitvoeren. Gebruikt u de tank nog? Dan moet u de tank elk jaar laten keuren.

Meld altijd bij de gemeente als u een tank plaatst of een gebruikte tank aantreft.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

  • De verwijderingsplicht geldt niet voor tanks die vóór 1 januari 1999 zijn gesaneerd (schoongemaakt) door een Kiwa-erkend bedrijf.
  • De verwijderingsplicht geldt ook niet voor tanks die vóór 1 maart 1993 zijn gesaneerd.

De gemeente kan u als eigenaar toch verplichten aanvullende maatregelen te nemen. Vroeger werden tanks namelijk niet altijd even grondig gesaneerd.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U meldt bij de gemeente dat er een tank in uw grond ligt.

  • Als u niet de eigenaar van de grond bent, maar wel de huurder, dan moet u dit doorgeven aan de verhuurder. Laat altijd een bodemonderzoek doen. Als de grond vervuild is, moet u deze laten schoonmaken.
  • Als u de tank niet meer gebruikt, dan vraagt u een Kiwa-erkend bedrijf om de tank weg te halen. De adressen van deze bedrijven vindt u op www.kiwa.nl. Alleen als dit echt niet anders kan, mag de tank blijven liggen. Het Kiwa-erkend bedrijf maakt de tank schoon en onklaar.
  • Als u de eigenaar bent en u gebruikt de tank nog, dan moet u de tank elk jaar laten keuren. Zorg er ook voor dat u zich verzekert tegen de gevolgen van bodemvervuiling.
U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Als u een tank gevonden heeft, kunt u dit het beste melden bij de gemeente Aalten. Voor de sanering van de tank moet eerst een bodemonderzoek uitgevoerd worden. Daarna moet de saneerder een melding indienen bij de KIWA instantie, waarna er na tien dagen mag worden gesaneerd. Van de KIWA krijgt u een KIWA-certificaat dat als bewijs dient dat de tank volgens de normen is gesaneerd.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende info"

Aanvullende info

Hoe weet ik of er een olietank in mijn tuin ligt?

  • Aanwijzingen in uw tuin zijn een putdeksel, een koperen dop, een ontluchtingspijp of vreemde verzakkingen. Olietanks liggen nooit dieper dan 1 meter onder de grond.
  • In de kelder of de kruipruimte kan een ongebruikte leiding wijzen op olieaanvoer. Oude olieleidingen zijn makkelijk te herkennen: ze zijn minimaal 2 keer zo dik als gasleidingen en hebben een doorsnede van circa 6 centimeter.
  • Soms weten uw buren of de vroegere bewoners of er een tank in de tuin ligt.
  • Oliehandelaren weten meestal welke huizen vroeger oliestook hadden.
U vindt hier informatie over: "Cliëntondersteuning"

Cliëntondersteuning

Ondergrondse huisbrandolie(HBO)- en dieseltanks worden gesaneerd volgens BRLK902.

Ondergrondse benzine- en afgewerkte olietanks worden gesaneerd volgens BRLK904 respectievelijk BRLK905.

Bezoekadres

Hofstraat 8
7121 DM Aalten

Postadres

Postbus 119
7120 AC Aalten

T: (0543) 49 33 33
E: gemeente@aalten.nl

Openingstijden

Contactinformatie